Reklamy
Reklamy
Reklamy

Prawo do edukacji oraz zasady organizowania nauki dla uczniów z autyzmem regulują następujące akty prawne:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (art. 70),
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 1, art. 5, art. 14, art. 14a, art. 17, art. 58, art. 71b) (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 roku, poz. 35, 64, 195, 668 i 1010),

oraz wydane do ustawy Rozporządzenia Ministra Edukacji, z których najważniejsze to:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji wydawane co roku w grudniu, dotyczące sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku.

„Jak już zaznaczono, w roku szkolnym 2014/2015 w naszym kraju realizowany był kierunek polityki oświatowej państwa „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych”, niezmiernie istotny ze względu na omawianą niepełnosprawność. Zgodnie z ideą edukacji włączającej system edukacyjny winien być dopasowany do dziecka. W uproszczeniu można powiedzieć, że w edukacji specjalnej pracują specjalni nauczyciele i są specjalne szkoły, edukacja ogólnodostępna to „normalni” nauczyciele i „normalna” szkoła, edukacja integracyjna wymaga zaś od dzieci, aby pasowały do systemu (zwykle obowiązuje tu zasada, że albo dziecko się dostosowuje, albo musi odejść). Zazwyczaj już na etapie rekrutacji do klasy integracyjnej przyjmuje się tylko dzieci z orzeczeniami, ale bez trudnych zachowań. Edukacja włączająca prezentuje model elastycznego systemu, w którym uczą się razem różne dzieci […].

Edukacja włączająca nadal wydaje się trudna do zrealizowania. Aby zaczęła obowiązywać w praktyce, należy nie tylko wyposażyć wszystkich nauczycieli w niezbędną wiedzę i umiejętności w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i specyficznych trudnościach w uczeniu się, ale i dostosować budynki, podręczniki, organizację nauczania i egzaminowania. Wymaga to tworzenia nowego modelu. W Polsce osoba z autyzmem może liczyć na wsparcie, różnorodne świadczenia […]. Wszystkie one wzajemnie się uzupełniają, np. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być uzupełniane świadczeniami w poradni dla osób z autyzmem dziecięcym, a w świetlicy szkolnej może wspierać ucznia z autyzmem terapeuta realizujący specjalistyczne usługi opiekuńcze. Możliwości jest wiele, ważne jest, aby je znać i stosować zgodnie z potrzebami ucznia i jego rodziny, a także szkoły i innej placówki wychowawczej” (Prokopiak, 2017) .

Świadczenia w zakresie oświaty, pomocy społecznej i służby zdrowia dla osoby z autyzmem
DSCN1169
źródło: Anna Prokopiak, opracowanie własne, „Uczeń z autyzmem” 2017, str. 42

źródło: Anna Prokopiak: „Uczeń z autyzmem”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: