Autyzm, edukacja, prawo

Prawo do edukacji oraz zasady organizowania nauki dla uczniów z autyzmem regulują następujące akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (art. 70), Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 1, art. 5, art. 14, art. 14a, art. 17, art. 58, art. 71b) (Dz. U. z 2015 roku, … Czytaj dalej Autyzm, edukacja, prawo