Zakładka dotyczy ćwiczeń, metod, technik, pomysłów, gier i zabaw wykorzystywanych na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych realizowanych w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i oddzielnie, terapii pedagogicznej i terapii wycinkowej, zajęć edukacji wczesnoszkolnej i dalszej (indywidualnej i grupowej). Zapraszam do zakładek.

ZAKŁADKI:

ZAJĘCIA I INFORMACJE:

  1. Mnożenie na palcach /DRUK
  2. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności/DRUK
  3. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
  4. Ćwiczenia w pisaniu i mówieniu – kompensacja wczesnoszkolna
  5. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  6. Cele Programu zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
Reklamy