ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Zakładka dotyczy ćwiczeń, metod, technik, pomysłów, gier i zabaw wykorzystywanych na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych realizowanych w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i oddzielnie, terapii pedagogicznej i terapii wycinkowej, zajęć edukacji wczesnoszkolnej i dalszej (indywidualnej i grupowej). Zapraszam do zakładek.

Niedawno ruszył  autyzmschemat.life  a w nim schematy, instrukcje, plany, harmonogramy, motoryka mała, SI,  umiejętności społeczne. Zapraszam 🙂

ZAKŁADKI:

ZAJĘCIA I INFORMACJE:

  1. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
  2. Mnożenie na palcach /DRUK
  3. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności/DRUK
  4. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
  5. Ćwiczenia w pisaniu i mówieniu – kompensacja wczesnoszkolna
  6. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  7. Cele Programu zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
Reklamy