komórka-krwi-wirus-8527787 pl.dreamstime

Wśród częstych problemów medycznych, które mogą dotykać dzieci z autyzmem są problemy żołądkowo – jelitowe (zaparcia, biegunki), kłopoty z jedzeniem (wybredność i awersje pokarmowe). Trzeba również nadmienić, że oprócz tych kłopotów w pakiecie otrzymuje jeszcze: epilepsje i drgawki, tiki nerwowe, zaburzenia snu i zasypiania (opisywałam w poprzednim poście).

Czy wasz pediatra o tym wie? Bo mój jeszcze nie zszedł z drzewa. Szkoda bo w USA zanim zaczną pracę z dzieckiem autystycznym najpierw leczy się go medycznie z wyżej wymienionych przypadłości. Jako ciekawostkę dodam że autyk i jego rodzice w USA mają do dyspozycji grupę dyplomowanych terapeutów i lekarzy, którzy rehabilitują dziecko od 3 roku życia codziennie bo mają przeznaczone na to 24 – 25 godzin tygodniowo (darmowo). W taką terapię wciągana jest cała rodzina a jej efekty omawiane są co tydzień na specjalnych zebraniach rodzinnych lub opisywane na blogach, które prowadzą terapeuci wraz z rodzicami. Kontrola efektów terapeutycznych jest kontrolowana i skrupulatnie zapisywana. Nad grupą rehabilitantów pieczę trzyma ich menadżer, nadzorujący i koordynujący kolejne etapy  terapii. (Ta wiadomość również dla tych, którzy mi hejtują jak mówię, że terapii autyzmu w Polsce nie ma – bo nie ma!). Ale wróćmy do zaburzeń żołądkowych.

Problemy żołądkowo – jelitowe

„Fakt: problemy w sferze odżywiania są powszechne u dzieci z ASD i mogą się ujawnić już w okresie niemowlęcym.”[Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara ,2015r]. „Do najczęstszych problemów zgłaszanych przez rodziców należą biegunka i zaparcie, które mogą występować u dziecka naprzemiennie. Mimo, że problemy te są dość powszechne u wszystkich dzieci, istnieją dowody świadczące o tym, że występują one częściej u dzieci z ASD. Tego typu problemy żołądkowo trawienne powodują ból oraz uczucie dyskomfortu i podobnie jak problemy ze snem mogą skutkować występowaniem tak zwanych zachowań trudnych oraz zburzoną koncentracją uwagi (Sally. J. Rogers, Greal…). Ponieważ dzieci z ASD mają problemy z komunikowaniem się, ustalenie, czy dziecko odczuwa ból brzucha bądź innego typu dolegliwości, może nie być łatwym zadaniem. Bądź wyczulony na gwałtowne zmiany w zachowaniu twojego dziecka, wzmożony płacz czy pojękiwanie, samookaleczenia, trzymanie się za brzuszek bądź inne pozawerbalne sygnały świadczące o doświadczanym bólu.” (Sally J.Rogers Geraldine Dawson…) „W zależności od ich rodzaju i nasilenia metody leczenia obejmują wprowadzenie specjalnej diety, suplementację oraz leczenie farmakologiczne. Obecnie nie istnieje żaden dowód naukowy świadczący o tym, że specjalne diety w tym wyłączające kazeinę i gluten – miałyby wpływać na poprawę zachowania dzieci z ASD; niemniej jednak zdaniem niektórych rodziców ich dzieci czerpią korzyści z tego typu diet, między innymi w postaci poprawy koncentracji czy zmniejszenia liczby problemów behawioralnych.

Także problemy z jedzeniem są powszechne u dzieci z ASD. Badania przeprowadzone niedawno przez Amerykańską Akademię Pediatryczną (American Academy of Pediatris) dowiodły, że u dzieci tych problemy z odżywianiem pojawiają się często już w okresie niemowlęcym. Przykładowo istnieje większe prawdopodobieństwo, że zaczną spożywać pokarmy stałe później niż typowe maluchy. Dzieci z ASD, które nie ukończyły pierwszego roku życia, częściej można określić mianem „trudnych w karmieniu” i „bardzo wybrednych”. W nieco późniejszym wieku dzieci z ASD zwykle mają mniej urozmaiconą dietę. Mimo, że akurat badania w kwestii odżywienia nie wykazały żadnych zasadniczych różnic pomiędzy dziećmi z ASD a typowo rozwijającymi się maluchami, to jednak z innych badań wynika, że dzieci z ASD cierpią z powodu deficytu pewnych składników odżywczych, być może z powodu żywieniowej wybredności bądź stosowania specjalnych diet.”[Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara, 2015r]

„W klinikach uniwersyteckich (USA) bądź szpitalach klinicznych pracują specjaliści z dziedziny żywienia, którzy powiedzą ci, jak pomóc dziecku lepiej się odżywiać oraz zyskać pewność, że otrzymuje ono wszystkie potrzebne składniki odżywcze. Istnieją różne powody, dla których dziecko może mieć kłopoty z jedzeniem, począwszy od kłopotów z przeżuwaniem i połykaniem, wrażliwością zmysłową na różne konsystencje, nietolerancją pokarmową lub alergiami a skończywszy  na niechęci do nowości. Członkowie zespołu ds. wczesnej interwencji wraz z lekarzem mogą  wspólnie pomóc; określić, czy powinieneś niepokoić się stanem odżywienia twojego dziecka, zrozumieć dlaczego ma ono trudności z jedzeniem, oraz poprawić jego zwyczaje żywieniowe…”[Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara, Metoda Wczesnego Startu Dla Dziecka z Autyzmem (ESDM), Jak wykorzystać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie I, Kraków 2015]

Niestety coś tak zjawiskowego jak Denwerski Model Wczesnego Startu dziecka z autyzmem, ESDM (Early Start Denver Model) istnieje tylko w USA.