Wyścigi – autyzm – zabawa

W tych wyścigach każdy jest zwycięzcą... Cele Wykonywanie poleceń.Oczekiwanie na osiągnięcie celu.Planowanie motoryczne (świadome wykorzystanie mięśni do osiągnięcia celu).Świadomość istnienia innych osób. Materiały brak Przygotowanie Jeżeli w zabawie uczestniczy dwóch dorosłych, stoją oni naprzeciw siebie, a dziecko znajduje się pomiędzy nimi, zwrócone twarzą do jednego z nich. W zabawie grupowej dorośli stoją w dwóch równoległych … Czytaj dalej Wyścigi – autyzm – zabawa

Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych PERCEPCJA SŁUCHOWA Cele terapeutyczne: kompensowanie, korygowanie deficytów w zakresie percepcji słuchowej, słuchu fonematycznego, fonologicznego i fizjologicznego;uprawianie percepcji słuchowej;rozwijanie słuchu fonemowego, fonetycznego, fonematycznego;wdrażanie do różnicowania dźwięków mowy ludzkiej;doskonalenie analizy i syntezy … Czytaj dalej Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń

Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych

Procedury osiągania celów w programach zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej Metody pracy: „pogadanka, dyskusja, obserwacja, pokaz, demonstracja, doświadczenie, ćwiczenia praktyczne, Metoda Dobrego Startu Magdy Bogdanowicz, terapia zabawą, muzykoterapia, metoda globalnego czytania Glena Domana, 18 struktur wyrazowych, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda wpływu osobistego, metody rozwijające aktywność własną, dydaktyczne, komunikacji wspierającej i wspomagającej, czynnościowe. … Czytaj dalej Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych

Komunikacja – 30 pozycji krótkoterminowych celów z zakresu komunikacji dla dziecka z autyzmem, które już mówi

30 pozycji krótkoterminowych celów z zakresu komunikacji werbalnej dla dziecka z autyzmem, które już mówi Praktycznie wszystkie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wymagają pewnego rodzaju przystosowań komunikacyjnych. Nawet jeśli mowa dziecka jest wyraźna - jest to tylko jeden z komponentów skomplikowanego zagadnienia jakim jest język i  komunikacja. „Cel krótkoterminowy powinien być osiągnięty w ciągu … Czytaj dalej Komunikacja – 30 pozycji krótkoterminowych celów z zakresu komunikacji dla dziecka z autyzmem, które już mówi

Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Cele edukacyjne Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest utrwalenie posiadanej wiedzy i poszerzanie jej zakresu, kształcenie kompetencji społecznych i zdolności adaptacyjnych oraz wyposażenie uczniów w nowe umiejętności umożliwiające im samodzielne, niezależne funkcjonowanie przez: wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia;rozbudzanie motywacji i rozwijanie zdolności dostrzegania … Czytaj dalej Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych