Odpowiednio sformułowane cele IPET

Niezależnie od tego, czy jest to jedyny nauczyciel, czy jeden z wielu, osoba wydająca polecenia dziecku z autyzmem lub Zespołem Aspergera jest ważnym członkiem drużyny, która tworzy i realizuje korzystny dla ucznia program edukacyjny "Wszyscy nauczyciele powinni zadbać, by ogólne i szczegółowe cele programu były wymierne, znaczące dla dziecka i zgodne z jego stylem uczenia... Czytaj dalej →

Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych

Procedury osiągania celów w programach zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej Metody pracy: "pogadanka, dyskusja, obserwacja, pokaz, demonstracja, doświadczenie, ćwiczenia praktyczne, Metoda Dobrego Startu Magdy Bogdanowicz, terapia zabawą, muzykoterapia, metoda globalnego czytania Glena Domana, 18 struktur wyrazowych, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda wpływu osobistego, metody rozwijające aktywność własną, dydaktyczne, komunikacji wspierającej i wspomagającej, czynnościowe.... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑