#

Podczas zajęć indywidualnych, bądź w małych grupach, w gabinecie terapeutycznym lub na zajęciach rewalidacyjnych w małych grupach prowadzonych przez wielu specjalistów – logopedę, terapeutę, pedagoga, specjalnego, rehabilitanta) jest możliwe dostosowanie zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju dziecka. Zebrane w taki sposób informacje o dziecku pozwolą uwzględnić jednocześnie jego braki, zainteresowania i mocne strony.

„Jednym ze sposobów utrwalania zgromadzonych informacji o dziecku jest prowadzenie systematycznych zapisów w proponowanych przez nas kwestionariuszach obserwacyjnych rozwoju dziecka, w których nauczyciel notuje jego postępy, opanowanie czynności i umiejętności. W Programie psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju podzieliłyśmy proces terapeutyczno-stymulacyjny na 4 etapy – poziomy. Do każdego poziomu dołączony jest kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka, który obejmuje 3 okresy obserwacji.

 1. Okres pierwszy to wstępna obserwacja (przewidziana w pierwszym okresie działań terapeutycznych).
 2. Druga obserwacja jest sprawdzeniem zarówno celowości, trafności dobranych ćwiczeń, jak i osiągniętych przez dziecko umiejętności na wskazanym poziomie.
 3. Trzecia obserwacja jest końcowym sprawdzeniem aktualnego poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka.

Uwagi z dokonanych obserwacji proponujemy gromadzić w formie opisowej. Jest ona pełniejsza i łatwiejsza do późniejszych weryfikacji. Na każdym poziomie obserwacji wskaźniki rozwojowe wytyczają kierunek działań dydaktyczno – terapeutycznych. Nabycie umiejętności określonych wskaźnikami rozwoju w danym kwestionariuszu jest wytyczną do pracy na kolejnym, wyższym poziomie bądź wskazówką do modyfikacji założeń dydaktyczno-terapeutycznych. Poniżej znajdują treści do pierwszego kwestionariusza obserwacyjnego rozwoju dziecka – poziom zmysłowy

Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – pozom zmysłowy

(forma tabelki – IV kolumny: 1. Wskaźniki rozwojowe, 2. Pierwsza obserwacja, 3. Druga obserwacja, 4. Trzecia obserwacja – nad tabelką dane dziecka, Imię i nazwisko dziecka, wiek, rok w przedszkolu)

Wskaźniki rozwojowe

 1. Reaguje na swoje imię, potrafi je wymówić, krótko się przedstawić. (obserwacje dla pierwszego okresu wpisujemy w 2. – dla kolejnych okresów obserwacji 3 i 4 kolumnie).
 2. Pokazuje (na palcach), mówi, ile ma lat.
 3. Wskazuje, rozpoznaje znane mu osoby, nazywa je (w domu, w przedszkolu).
 4. Rozpoznaje swoje miejsce (w sali), przy stole, w szatni (znaczek).
 5. Rozpoznaje zapachy, smaki, (jakie?), reaguje na nie, określa (słodki, słony, gorzki, kwaśny), dobiera smak, zapach do przedmiotu lub obrazka.
 6. W zakresie czynności samoobsługowych: a. naśladuje czynności samoobsługowe: – bawi się, naśladując czynności wykonywane podczas jedzenia; b. potrafi: – jeść (gryzie i połyka pokarmy), – utrzymać łyżkę i nabierać na nią pokarmy (trafia łyżką do buzi), – pić (pije z butelki przy użyciu smoczka, pije samodzielnie z kubka), – myć się (bawi się, naśladując czynności wykonywane podczas mycia, potrzebuje pomocy, potrafi użyć mydła, samodzielnie myje ręce, wyciera ręce, potrafi odkręcić i zakręcić kurki od wody), – ubierać się (naśladuje czynności wykonywane przy ubieraniu się, wkładaniu odzieży, zdejmowaniu jej elementów), – załatwiać potrzeby fizjologiczne (kontroluje, nie kontroluje i sygnalizuje przy użyciu komunikatu, wymaga pomocy w toalecie/ubikacji).
 7. Rozpoznaje, wskazuje części swojego ciała (duże części).
 8. Nazywa części ciała, pokazuje je na sobie, na drugiej osobie.
 9. Wyraża swoje emocje (płacz, śmiech, złość): nieadekwatnie do przyczyny.
 10. Reaguje na emocje innych (w jaki sposób?), naśladując emocje innych, gwałtownie płacząc, śmiejąc się.
 11. Kontakt z otoczeniem: nie nawiązuje kontaktu, nawiązuje kontakt, reaguje na sygnały z otoczenia.
 12. Wykonuje proste polecenia słowne: wkłada, wyjmuje, chowa, podaje (np. połóż na …, schowaj do …).
 13. Mowa dziecka jest na etapie:
 14. Stan aparatu artykulacyjnego:
 15. Skupia uwagę: – na ulubionych czynnościach, zabawach, – przez krótki, dłuższy czas.
 16. Naśladuje czynności: podczas zabaw w grupie, podczas zabaw indywidualnych.
 17. Wyciąga rękę po wskazany przedmiot, podnosi go, podaje.
 18. Wskazuje przedmioty znane mu: w otoczeniu, na obrazku.
 19. Wskazuje przedmioty, obrazki na planszy, zgromadzone przed sobą, na podstawie nazwy (desygnatu).
 20. Rozpoznaje i grupuje przedmioty: – takie same (np. koty), – o takim samym kształcie (same okrągłe klocki), – o takiej samej fakturze (np. same miękkie zabawki).
 21. Rozpoznaje przedmioty przez dotyk (ukryte przedmioty znane dziecku), nazywa je.
 22. Określa nazwę przedmiotu: co to jest? Do czego służy? (zna przeznaczenie przedmiotów codziennego użytku, np. łyżki, talerza, kubka, szczotki: bawi się naśladując sposób ich wykorzystania).
 23. Naśladuje różne czynności, np. mycia się, ubierania, gotowania, opiekowania się dziećmi – zabawy lalkami, sprzątania.
 24. Chwyta duże i drobne przedmioty oraz manipuluje nimi (wkłada, przekłada, wyjmuje, podaje, zbiera, ściska).
 25. Bawi się woda i innymi substancjami (wlewa, wsypuje do pojemników, przesypuje, przelewa z pojemnika do pojemnika).
 26. Wkłada i wyjmuje klocki, zabawki do/i z pudełka podczas zabaw samorzutnych, na polecenie drugiej osoby.
 27. Wkłada do pudełek klocki według kształtu, np. tu same małe klocki, a tu same duże klocki.
 28. Podnosi drobne przedmioty (kapsle, korale, guziki) i wkłada je do pudełka z małym otworem.
 29. Nawleka korale na sznurek; nakłada klocki na kołek lub patyk.
 30. Piętrzy z klocków wieżę, szereguje klocki, ustawiając je w pociąg.
 31. Dobiera dwa takie same przedmioty, obrazki (np. daj mi taki sam klocek, taki sam obrazek – pokazujemy dziecku wzór).
 32. Odgaduje, czego brakuje spośród 2-3 przedmiotów, obrazków.
 33. Składa obrazki z 2 lub więcej części, np.: dwa obrazki w pionie lub dwa obrazki w poziomie.
 34. Ogląda książki, przewraca kartki.
 35. Posługuje się samorzutnie kredką, pędzlem, zna ich przeznaczenie, sposób wykorzystania.
 36. Bawi się swobodnie farbami, masami plastycznymi (całą ręką, obiema rękami, palcami); nie chce dotykać farb, malować nimi, bawić się przygotowanymi masami.
 37. Rysuje (na etapie bazgroty chaotycznej: linie przypadkowe, skłębione plamy; na etapie bazgroty kontrolowanej: spirale, linie, łamane, proste, skrzyżowane, koła).
 38. Rysuje linie, proste kształty: – wspólnie z nauczycielem, – samodzielnie na wzorze.
 39. Wysłuchuje i rozpoznaje dźwięki – naturalne, dochodzące z otoczenia (np. zamykanie, otwieranie drzwi, odgłosy deszczu, burzy), celowo wytwarzane (np. odgłosy zwierząt, pojazdów, inne).
 40. Naśladuje, nazywa słyszane dźwięki.
 41. Wykonuje proste ćwiczenia ruchowe z pomocą drugiej osoby, samodzielnie, naśladując druga osobę.
 42. Bawi się przyborami (piłką, woreczkiem) – podrzuca je, toczy, łapie.
 43. Porusza się: – pełzając, czworakując, chodząc za pomocą drugiej osoby, chodząc samodzielnie, -inaczej” (Franczyk, Krajewska, 2015).

źródło: A. Franczyk, K. Krajewska: „Skarbiec nauczyciela-terapeuty…”, Impuls, Kraków 2015

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s