Ćwiczymy głoskę C-kartka

C ca, ca, ca, co, co, co, cu, cu, cu, ca, ca, ca, co, co, co, cu, cu, cu aca, eca, uca, oca, aca, eca, uca, oca ac, ec, uc, oc, ac, ec, uc, oc ac, ec, uc, oc cały, cena, cela, cebula, cegła, cement, cekiny, cytryny, cynamon, cukier, klocki, owoce, tablice, plecy, ręce, kocyk, plecak, … Czytaj dalej Ćwiczymy głoskę C-kartka