Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Cele edukacyjne "Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest utrwalenie posiadanej wiedzy i poszerzanie jej zakresu, kształcenie kompetencji społecznych i zdolności adaptacyjnych oraz wyposażenie uczniów w nowe umiejętności umożliwiające im samodzielne, niezależne funkcjonowanie przez: wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia; rozbudzanie motywacji i rozwijanie zdolności... Czytaj dalej →

Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑