Reklamy
Reklamy

Ewaluacja i procedury osiągania celów zawarte w poście dotyczą aktualnych kryteriów ocen w programach dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci klas 1-3

Ewaluacja

„Dzięki niej dowiemy się, czy program jest właściwie skonstruowany i czy przynosi zamierzone efekty.

Powinna ona zawierać:

 • rejestr zmian i postępów (dokumentację tego, co dziecko osiągnęło);
 • ocenę skuteczności podjętych priorytetowych działań (wygaszanie pewnych zachowań, budowanie pozytywnych wzorców);
 • wnioski i sugestie zmian w proponowanych działaniach na okres następny.
 • W trakcie realizacji program powinien być poddawany ewaluacji.

Sposoby ewaluacji

 • Diagnoza wstępna – rozpoznanie stanu wiedzy i możliwości oraz specyficznych potrzeb edukacyjnych uczestników zajęć;
 • diagnoza bieżąca – szczegółowe rozpoznawanie osiągnięć;
 • diagnoza etapowa – polegająca na modyfikacji i lepszym dostosowaniu go do możliwości dziecka oraz realiów bazy domowej i szkolnej;
 • diagnoza sumująca (końcowa) – polegająca na przedstawieniu przebiegu realizacji programu z ewentualnymi modyfikacjami; stanowi ona komentarz zasadności założonych celów, stopnia ich realizacji oraz sformułowanie walorów dydaktyczno-wychowawczych projektu;
 • pomiar osiągnięć ucznia pod koniec roku szkolnego.

Badanie osiągnięć uczniów

 • prowadzenie dokumentacji;
 • materiały pracy indywidualnej;
 • rozmowy z nauczycielami uczącymi, rodzicami;
 • prezentacja dokonań uczniów na forum klasy.

Ewaluacji dokonują wszystkie strony zaangażowane w tworzenie i realizację programu. Realizacja programu przewidziana jest na czas trwania pierwszego etapu kształcenia. W trakcie realizacji programu powinno występować stałe jego monitorowanie mające na celu sprawdzenie efektywności realizacji celów.

Proponujemy następujące narzędzia służące ewaluacji:

 • bezpośrednia obserwacja;
 • karta obserwacji;
 • rozmowy z rodzicami […]

Procedury osiągania celów

 • Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja ta polega na stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań.
 • Punktem wyjścia jest dogłębna analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych uczestników zajęć.
 • Układy ćwiczeń, o różnym stopniu trudności, poprzedzone są krótką i jasną instrukcją.
 • Dzieci w czasie zajęć powinny czuć się odprężone, spokojne – bardzo ważne jest więc ocenianie postępów, wzmacnianie o charakterze pozytywnym.
 • Pomoce dydaktyczne stosowane w trakcie ćwiczeń są różnorodne, budzą zainteresowanie dziecka.
 • Zajęcia często mają charakter zabawowy.
 • Metody są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka” (Tanajewska, 2015).

źródło: Alicja Tanajewska: „Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3…”, HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 2015

Reklamy
Reklamy

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy


Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: