Terapie związane ze spektrum autyzmu muszą odpowiedzieć na kompleksowe potrzeby swoich klientów –  dzieci i dorosłych. Powinny niwelować trudności i być przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów, a metody i techniki powinny być skuteczne… Zaburzone obszary to przede wszystkim funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu – trening umiejętności społecznych. Do tego potrzebna jest właściwa komunikacja; wykształcona mowa i język oraz używanie słów w sposób sensowny (komunikacja i język, logopedia). Sprawa się komplikuje jeśli dzieci mają zaburzenia oralno- motoryczne. Wyrażanie emocji – to kolejna płaszczyzna utrudnień. Wadliwa motoryka duża i mała będzie przeszkadzać w pisaniu, czytaniu i na lekcjach WF-u, a złe opanowanie symbolu utrudni przyswajanie informacji. Złe zachowanie może być źródłem wszystkich problemów edukacyjnych – terapie zajęciowe. Czasem potrzebne są leki – farmakoterapia żeby wyeliminować choroby współwystępujące (neuropsychiatra, neurolog, gastrolog, alergolog) itp. itd.  Ważne, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie jakiej zmiany oczekujemy… Pod spodem wklejam zagadnienia związane z terapiami i wspomaganiem zaburzonych obszarów funkcjonowania. W zakładkach zbieram tematy, w tematach szczegóły. Zapraszam również do nowej strony  autyzm.life

TEMATY:

 1. Rejestr bieżący ucznia z autyzmem w szkole
 2. Monitorowanie postępów w szkole – autyzm
 3. Dziecko z autyzmem w grupie neurotypowych dzieci
 4. Współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 5. Nauczyciel wspomagający – nauczanie zdalne
 6. Scenariusz lekcji o autyzmie dla uczniów klas IV – VI, pdf
 7. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka z zespołem Aspergera w klasie
 8. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 9. Autyzm i zespół Aspergera – wskazówki dla nauczyciela
 10. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych – wskazówki do pracy z uczniem
 11. Świat oczami dzieci ze spektrum autyzmu – film
 12. Przykładowe oceny opisowe ucznia
 13. Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie
 14. Publikacje i materiały edukacyjne autyzm i zespół Aspergera
 15. Spektrum autyzmu – myślenie logiczne, wskazówki
 16. Ocena opisowa
 17. Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe
 18. Dzień Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć
 19. Przykładowa opinia o uczniu
 20. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy o obserwacji w grupie dzieci 5 – 6 latków
 21. Przykładowa opinia ucznia
 22. Autystyczne okna możliwości
 23. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 24. Autyzm – zmiana sali
 25. Terapeuta cień
 26. IPET – najczęstsze pytania
 27. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 28. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 29. Autyzm – dostarczaj wskazówek wizualnych
 30. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 31. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 32. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 33. Proste strategie językowe
 34. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 35. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 36. System zadań – strategie wizualne
 37. Uczeń z autyzmem
 38. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 39. Ocenianie
 40. ASD – boisko, przerwa, stres
 41. Gotowość szkolna
 42. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 43. Dziewczęta z ASD w szkole
 44. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 45. Zmaganie się z pracami domowymi
 46. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 47. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 48. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 49. Autyzm, edukacja, prawo
 50. Wychowanie fizyczne – autyzm
 51. Nauczanie indywidualne
 52. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 53. Autyzm – system edukacji w Polsce
 54. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 55. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 56. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 57. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 58. Przerwa
 59. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 60. Odosobnienie – autyzm
 61. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 62. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 63. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 64. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 65. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 66. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 67. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 68. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 69. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 70. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 71. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 72. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 73. Schemat nowej szkoły
 74. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 75. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 76. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 77. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 78. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 79. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 80. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 81. Aspi, uczenie się, intelekt
 82. WF
 83. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 84. Nauczyciel na zastępstwie
 85. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 86. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 87. Sprawdziany/testy
 88. Asystent edukacyjny
 89. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 90. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 91. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 92. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 93. Motywacja i uczenie się w autyzmie – rewalidacja
 94. ASD – wsparcie edukacyjne
 95. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 96. Program nauczania dla dzieci z ASD
 97. ASD a siedzenie w kółeczku
 98. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 99. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 100. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 101. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 102. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem – rewalidacja
 103. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 104. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 105. Jakie strategie można zastosować w klasie
 106. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 107. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 108. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 109. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – rewalidacja
 110. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 111. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 112. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 113. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacja
 114. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 115. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 116. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystent – asystent
 117. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej – asystent
 118. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 119. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 120. Zadania asystenta – asystent
 121. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 122. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 123. Czym jest IPET – IPET
 124. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 125. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności – rewalidacja
 126. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 127. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 128. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 129. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 130. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 131. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 132. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 133. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 134. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 135. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 136. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 137. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 138. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 139. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 140. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 141. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 142. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 143. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 144. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 145. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 146. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 147. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 148. Zespół Aspergera – ZA
 149. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 150. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 151. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 152. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 153. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 154. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 155. Edukacja włączająca
 156. Myślenie wizualne w ASD
 157. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 158. Style uczenia się – rewalidacja
 159. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 160. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 161. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 162. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 163. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 164. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 165. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 166. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 167. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 168. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 169. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 170. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 171. Zachowania stereotypowe
 172. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 173. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 174. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 175. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 176. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 177. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 178. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 179. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 180. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 181. Trudna młodzież – rewalidacja
 182. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 183. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 184. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 185. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 186. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 187. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 188. Ruch „Budząca się szkoła”
 189. Gotowość szkolna 2015/2016
 190. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 191. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 192. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 193. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 194. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 195. Rewalidacja – rewalidacja
 196. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 197. Zmiana definicji autyzmu w USA
 198. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 199. Autyzm – rozpoznać twarz
 200. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 201. Agresja w szkole – cechy ofiary
 202. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 203. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 204. Sawant – przebłysk geniuszu
 205. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 206. Zadanie domowe – rewalidacja
 207. Edukacja domowa – unschooling
 208. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 209. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 210. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 211. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 212. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 213. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 214. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 215. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 216. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 217. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 218. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 219. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 220. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja