Wspomaganie pedagogiczne ocena, diagnoza, terapia

Reklamy

Terapie związane ze spektrum autyzmu muszą odpowiedzieć na kompleksowe potrzeby swoich klientów –  dzieci i dorosłych. Powinny niwelować trudności i być przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów, a metody i techniki powinny być skuteczne… Zaburzone obszary to przede wszystkim funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu – trening umiejętności społecznych. Do tego potrzebna jest właściwa komunikacja; wykształcona mowa i język oraz używanie słów w sposób sensowny (komunikacja i język, logopedia). Sprawa się komplikuje jeśli dzieci mają zaburzenia oralno- motoryczne. Wyrażanie emocji – to kolejna płaszczyzna utrudnień. Wadliwa motoryka duża i mała będzie przeszkadzać w pisaniu, czytaniu i na lekcjach WF-u, a złe opanowanie symbolu utrudni przyswajanie informacji. Złe zachowanie może być źródłem wszystkich problemów edukacyjnych – terapie zajęciowe. Czasem potrzebne są leki – farmakoterapia żeby wyeliminować choroby współwystępujące (neuropsychiatra, neurolog, gastrolog, alergolog) itp. itd.  Ważne, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie jakiej zmiany oczekujemy… Pod spodem wklejam zagadnienia związane z terapiami i wspomaganiem zaburzonych obszarów funkcjonowania. W zakładkach zbieram tematy, w tematach szczegóły. Zapraszam również do nowej strony  autyzm.life i Neuroróżnorodni

Zakładki:

TEMATY:

 1. Przykładowe oceny opisowe
 2. Prawidłowe przeprowadzanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 3. Przykładowa informacja o gotowości szkolnej
 4. Opis i analiza 3 latka nieśmiałego z wadą wymowy
 5. Przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 6. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 7. Ocena umiejętności dziecka ze spektrum autyzmu
 8. Przykład opinii psychologiczno – pedagogicznej – dysleksja
 9. Przykładowe oceny opisowe autyzm i pokrewne
 10. Przykładowa ocena opisowa
 11. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dostosowania do potrzeb
 12. Jak pomagać w sytuacji kryzysowej?
 13. Rejestr bieżący ucznia z autyzmem w szkole
 14. Monitorowanie postępów w szkole – autyzm
 15. Dziecko z autyzmem w grupie neurotypowych dzieci
 16. Współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 17. Nauczyciel wspomagający – nauczanie zdalne
 18. Scenariusz lekcji o autyzmie dla uczniów klas IV – VI, pdf
 19. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka z zespołem Aspergera w klasie
 20. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 21. Autyzm i zespół Aspergera – wskazówki dla nauczyciela
 22. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych – wskazówki do pracy z uczniem
 23. Świat oczami dzieci ze spektrum autyzmu – film
 24. Przykładowe oceny opisowe ucznia
 25. Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie
 26. Publikacje i materiały edukacyjne autyzm i zespół Aspergera
 27. Spektrum autyzmu – myślenie logiczne, wskazówki
 28. Ocena opisowa
 29. Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe
 30. Dzień Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć
 31. Przykładowa opinia o uczniu
 32. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy o obserwacji w grupie dzieci 5 – 6 latków
 33. Przykładowa opinia ucznia
 34. Autystyczne okna możliwości
 35. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 36. Autyzm – zmiana sali
 37. Terapeuta cień
 38. IPET – najczęstsze pytania
 39. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 40. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 41. Autyzm – dostarczaj wskazówek wizualnych
 42. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 43. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 44. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 45. Proste strategie językowe
 46. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 47. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 48. System zadań – strategie wizualne
 49. Uczeń z autyzmem
 50. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 51. Ocenianie
 52. ASD – boisko, przerwa, stres
 53. Gotowość szkolna
 54. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 55. Dziewczęta z ASD w szkole
 56. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 57. Zmaganie się z pracami domowymi
 58. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 59. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 60. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 61. Autyzm, edukacja, prawo
 62. Wychowanie fizyczne – autyzm
 63. Nauczanie indywidualne
 64. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 65. Autyzm – system edukacji w Polsce
 66. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 67. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 68. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 69. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 70. Przerwa
 71. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 72. Odosobnienie – autyzm
 73. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 74. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 75. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 76. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 77. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 78. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 79. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 80. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 81. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 82. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 83. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 84. Schemat nowej szkoły
 85. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 86. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 87. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 88. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 89. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 90. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 91. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 92. Aspi, uczenie się, intelekt
 93. WF
 94. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 95. Nauczyciel na zastępstwie
 96. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 97. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 98. Sprawdziany/testy
 99. Asystent edukacyjny
 100. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 101. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 102. Motywacja i uczenie się w autyzmie – rewalidacja
 103. ASD – wsparcie edukacyjne
 104. Program nauczania dla dzieci z ASD
 105. ASD a siedzenie w kółeczku
 106. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 107. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 108. Jakie strategie można zastosować w klasie
 109. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 110. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 111. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 112. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – rewalidacja
 113. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 114. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 115. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 116. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacja
 117. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 118. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 119. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystent – asystent
 120. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 121. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 122. Zadania asystenta – asystent
 123. Czym jest IPET – IPET
 124. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności – rewalidacja
 125. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 126. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 127. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 128. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 129. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 130. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 131. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 132. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 133. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 134. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 135. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 136. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 137. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 138. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 139. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 140. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 141. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 142. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 143. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 144. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 145. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 146. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 147. Zespół Aspergera – ZA
 148. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 149. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 150. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 151. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 152. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 153. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 154. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 155. Style uczenia się – rewalidacja
 156. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 157. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 158. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 159. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 160. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 161. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 162. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 163. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 164. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 165. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 166. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 167. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 168. Zachowania stereotypowe
 169. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 170. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 171. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 172. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 173. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 174. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 175. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 176. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 177. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 178. Trudna młodzież – rewalidacja
 179. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 180. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 181. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 182. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 183. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 184. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 185. Ruch „Budząca się szkoła”
 186. Gotowość szkolna 2015/2016
 187. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 188. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 189. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 190. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 191. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 192. Rewalidacja – rewalidacja
 193. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 194. Zmiana definicji autyzmu w USA
 195. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 196. Autyzm – rozpoznać twarz
 197. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 198. Agresja w szkole – cechy ofiary
 199. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 200. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 201. Sawant – przebłysk geniuszu
 202. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 203. Zadanie domowe – rewalidacja
 204. Edukacja domowa – unschooling
 205. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 206. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 207. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 208. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 209. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 210. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
%d blogerów lubi to: