Reklamy

Terapie związane ze spektrum autyzmu muszą odpowiedzieć na kompleksowe potrzeby swoich klientów –  dzieci i dorosłych. Powinny niwelować trudności i być przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów, a metody i techniki powinny być skuteczne… Zaburzone obszary to przede wszystkim funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu – trening umiejętności społecznych. Do tego potrzebna jest właściwa komunikacja; wykształcona mowa i język oraz używanie słów w sposób sensowny (komunikacja i język, logopedia). Sprawa się komplikuje jeśli dzieci mają zaburzenia oralno- motoryczne. Wyrażanie emocji – to kolejna płaszczyzna utrudnień. Wadliwa motoryka duża i mała będzie przeszkadzać w pisaniu, czytaniu i na lekcjach WF-u, a złe opanowanie symbolu utrudni przyswajanie informacji. Złe zachowanie może być źródłem wszystkich problemów edukacyjnych – terapie zajęciowe. Czasem potrzebne są leki – farmakoterapia żeby wyeliminować choroby współwystępujące (neuropsychiatra, neurolog, gastrolog, alergolog) itp. itd.  Ważne, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie jakiej zmiany oczekujemy… Pod spodem wklejam zagadnienia związane z terapiami i wspomaganiem zaburzonych obszarów funkcjonowania. W zakładkach zbieram tematy, w tematach szczegóły. Zapraszam również do nowej strony  autyzm.life i Neuroróznorodni

Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł

Pakiet przeznaczony jest dla uczniów z zaburzeniami percepcji wzrokowej ze spektrum autyzmu i zaburzeń pokrewnych; zaburzeń uwagi; dysleksji i podobnych trudności w nauce. Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł, zawiera propozycje ćwiczeń przeznaczonych do wykorzystania w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) i zajęciach rewalidacyjnych, zabawach terapeutycznych, terapiach zajęciowych itp. Pakiet zawiera mini – wykład oraz:

Ćwiczenia percepcji wzrokowej + materiały:

 1. Stałość spostrzegania: połącz w pary obiekty i grupy/wzory obiektów
 2. Kierunki
 3. Spostrzeganie figury i tła
 4. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
 5. Dostrzeganie różnic / znajdź różnice
 6. Koordynacja wzrokowo – ruchowa: labirynty i inne
 7. Kodowanie
 8. Kodowanie – przykładowy scenariusz zajęć

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony autyzmwszkole.com oraz publikowanych treści.

Opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji.

TEMATY:

 1. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 2. Ocena umiejętności dziecka ze spektrum autyzmu
 3. Przykład opinii psychologiczno – pedagogicznej – dysleksja
 4. Przykładowe oceny opisowe autyzm i pokrewne
 5. Przykładowa ocena opisowa
 6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dostosowania do potrzeb
 7. Jak pomagać w sytuacji kryzysowej?
 8. Rejestr bieżący ucznia z autyzmem w szkole
 9. Monitorowanie postępów w szkole – autyzm
 10. Dziecko z autyzmem w grupie neurotypowych dzieci
 11. Współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 12. Nauczyciel wspomagający – nauczanie zdalne
 13. Scenariusz lekcji o autyzmie dla uczniów klas IV – VI, pdf
 14. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka z zespołem Aspergera w klasie
 15. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 16. Autyzm i zespół Aspergera – wskazówki dla nauczyciela
 17. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych – wskazówki do pracy z uczniem
 18. Świat oczami dzieci ze spektrum autyzmu – film
 19. Przykładowe oceny opisowe ucznia
 20. Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie
 21. Publikacje i materiały edukacyjne autyzm i zespół Aspergera
 22. Spektrum autyzmu – myślenie logiczne, wskazówki
 23. Ocena opisowa
 24. Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe
 25. Dzień Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć
 26. Przykładowa opinia o uczniu
 27. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy o obserwacji w grupie dzieci 5 – 6 latków
 28. Przykładowa opinia ucznia
 29. Autystyczne okna możliwości
 30. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 31. Autyzm – zmiana sali
 32. Terapeuta cień
 33. IPET – najczęstsze pytania
 34. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 35. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 36. Autyzm – dostarczaj wskazówek wizualnych
 37. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 38. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 39. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 40. Proste strategie językowe
 41. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 42. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 43. System zadań – strategie wizualne
 44. Uczeń z autyzmem
 45. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 46. Ocenianie
 47. ASD – boisko, przerwa, stres
 48. Gotowość szkolna
 49. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 50. Dziewczęta z ASD w szkole
 51. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 52. Zmaganie się z pracami domowymi
 53. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 54. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 55. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 56. Autyzm, edukacja, prawo
 57. Wychowanie fizyczne – autyzm
 58. Nauczanie indywidualne
 59. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 60. Autyzm – system edukacji w Polsce
 61. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 62. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 63. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 64. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 65. Przerwa
 66. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 67. Odosobnienie – autyzm
 68. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 69. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 70. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 71. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 72. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 73. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 74. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 75. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 76. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 77. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 78. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 79. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 80. Schemat nowej szkoły
 81. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 82. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 83. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 84. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 85. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 86. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 87. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 88. Aspi, uczenie się, intelekt
 89. WF
 90. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 91. Nauczyciel na zastępstwie
 92. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 93. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 94. Sprawdziany/testy
 95. Asystent edukacyjny
 96. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 97. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 98. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 99. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 100. Motywacja i uczenie się w autyzmie – rewalidacja
 101. ASD – wsparcie edukacyjne
 102. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 103. Program nauczania dla dzieci z ASD
 104. ASD a siedzenie w kółeczku
 105. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 106. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 107. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 108. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 109. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem – rewalidacja
 110. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 111. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 112. Jakie strategie można zastosować w klasie
 113. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 114. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 115. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 116. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – rewalidacja
 117. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 118. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 119. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 120. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacja
 121. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 122. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 123. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystent – asystent
 124. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej – asystent
 125. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 126. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 127. Zadania asystenta – asystent
 128. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 129. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 130. Czym jest IPET – IPET
 131. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 132. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności – rewalidacja
 133. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 134. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 135. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 136. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 137. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 138. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 139. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 140. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 141. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 142. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 143. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 144. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 145. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 146. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 147. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 148. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 149. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 150. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 151. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 152. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 153. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 154. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 155. Zespół Aspergera – ZA
 156. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 157. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 158. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 159. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 160. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 161. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 162. Edukacja włączająca
 163. Myślenie wizualne w ASD
 164. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 165. Style uczenia się – rewalidacja
 166. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 167. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 168. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 169. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 170. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 171. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 172. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 173. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 174. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 175. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 176. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 177. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 178. Zachowania stereotypowe
 179. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 180. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 181. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 182. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 183. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 184. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 185. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 186. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 187. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 188. Trudna młodzież – rewalidacja
 189. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 190. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 191. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 192. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 193. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 194. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 195. Ruch „Budząca się szkoła”
 196. Gotowość szkolna 2015/2016
 197. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 198. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 199. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 200. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 201. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 202. Rewalidacja – rewalidacja
 203. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 204. Zmiana definicji autyzmu w USA
 205. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 206. Autyzm – rozpoznać twarz
 207. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 208. Agresja w szkole – cechy ofiary
 209. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 210. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 211. Sawant – przebłysk geniuszu
 212. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 213. Zadanie domowe – rewalidacja
 214. Edukacja domowa – unschooling
 215. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 216. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 217. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 218. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 219. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 220. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 221. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 222. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 223. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 224. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 225. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 226. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 227. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja