Reklamy

Terapie związane ze spektrum autyzmu muszą odpowiedzieć na kompleksowe potrzeby swoich klientów –  dzieci i dorosłych. Powinny niwelować trudności i być przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów, a metody i techniki powinny być skuteczne… Zaburzone obszary to przede wszystkim funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu – trening umiejętności społecznych. Do tego potrzebna jest właściwa komunikacja; wykształcona mowa i język oraz używanie słów w sposób sensowny (komunikacja i język, logopedia). Sprawa się komplikuje jeśli dzieci mają zaburzenia oralno- motoryczne. Wyrażanie emocji – to kolejna płaszczyzna utrudnień. Wadliwa motoryka duża i mała będzie przeszkadzać w pisaniu, czytaniu i na lekcjach WF-u, a złe opanowanie symbolu utrudni przyswajanie informacji. Złe zachowanie może być źródłem wszystkich problemów edukacyjnych – terapie zajęciowe. Czasem potrzebne są leki – farmakoterapia żeby wyeliminować choroby współwystępujące (neuropsychiatra, neurolog, gastrolog, alergolog) itp. itd.  Ważne, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie jakiej zmiany oczekujemy… Pod spodem wklejam zagadnienia związane z terapiami i wspomaganiem zaburzonych obszarów funkcjonowania. W zakładkach zbieram tematy, w tematach szczegóły. Zapraszam również do nowej strony  autyzm.life i Neuroróznorodni

TEMATY:

 1. Przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 2. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 3. Ocena umiejętności dziecka ze spektrum autyzmu
 4. Przykład opinii psychologiczno – pedagogicznej – dysleksja
 5. Przykładowe oceny opisowe autyzm i pokrewne
 6. Przykładowa ocena opisowa
 7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dostosowania do potrzeb
 8. Jak pomagać w sytuacji kryzysowej?
 9. Rejestr bieżący ucznia z autyzmem w szkole
 10. Monitorowanie postępów w szkole – autyzm
 11. Dziecko z autyzmem w grupie neurotypowych dzieci
 12. Współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 13. Nauczyciel wspomagający – nauczanie zdalne
 14. Scenariusz lekcji o autyzmie dla uczniów klas IV – VI, pdf
 15. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka z zespołem Aspergera w klasie
 16. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 17. Autyzm i zespół Aspergera – wskazówki dla nauczyciela
 18. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych – wskazówki do pracy z uczniem
 19. Świat oczami dzieci ze spektrum autyzmu – film
 20. Przykładowe oceny opisowe ucznia
 21. Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie
 22. Publikacje i materiały edukacyjne autyzm i zespół Aspergera
 23. Spektrum autyzmu – myślenie logiczne, wskazówki
 24. Ocena opisowa
 25. Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe
 26. Dzień Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć
 27. Przykładowa opinia o uczniu
 28. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy o obserwacji w grupie dzieci 5 – 6 latków
 29. Przykładowa opinia ucznia
 30. Autystyczne okna możliwości
 31. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 32. Autyzm – zmiana sali
 33. Terapeuta cień
 34. IPET – najczęstsze pytania
 35. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 36. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 37. Autyzm – dostarczaj wskazówek wizualnych
 38. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 39. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 40. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 41. Proste strategie językowe
 42. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 43. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 44. System zadań – strategie wizualne
 45. Uczeń z autyzmem
 46. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 47. Ocenianie
 48. ASD – boisko, przerwa, stres
 49. Gotowość szkolna
 50. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 51. Dziewczęta z ASD w szkole
 52. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 53. Zmaganie się z pracami domowymi
 54. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 55. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 56. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 57. Autyzm, edukacja, prawo
 58. Wychowanie fizyczne – autyzm
 59. Nauczanie indywidualne
 60. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 61. Autyzm – system edukacji w Polsce
 62. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 63. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 64. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 65. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 66. Przerwa
 67. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 68. Odosobnienie – autyzm
 69. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 70. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 71. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 72. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 73. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 74. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 75. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 76. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 77. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 78. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 79. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 80. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 81. Schemat nowej szkoły
 82. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 83. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 84. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 85. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 86. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 87. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 88. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 89. Aspi, uczenie się, intelekt
 90. WF
 91. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 92. Nauczyciel na zastępstwie
 93. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 94. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 95. Sprawdziany/testy
 96. Asystent edukacyjny
 97. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 98. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 99. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 100. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 101. Motywacja i uczenie się w autyzmie – rewalidacja
 102. ASD – wsparcie edukacyjne
 103. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 104. Program nauczania dla dzieci z ASD
 105. ASD a siedzenie w kółeczku
 106. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 107. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 108. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 109. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 110. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem – rewalidacja
 111. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 112. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 113. Jakie strategie można zastosować w klasie
 114. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 115. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 116. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 117. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – rewalidacja
 118. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 119. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 120. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 121. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacja
 122. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 123. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 124. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystent – asystent
 125. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej – asystent
 126. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 127. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 128. Zadania asystenta – asystent
 129. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 130. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 131. Czym jest IPET – IPET
 132. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 133. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności – rewalidacja
 134. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 135. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 136. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 137. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 138. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 139. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 140. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 141. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 142. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 143. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 144. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 145. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 146. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 147. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 148. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 149. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 150. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 151. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 152. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 153. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 154. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 155. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 156. Zespół Aspergera – ZA
 157. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 158. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 159. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 160. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 161. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 162. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 163. Edukacja włączająca
 164. Myślenie wizualne w ASD
 165. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 166. Style uczenia się – rewalidacja
 167. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 168. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 169. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 170. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 171. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 172. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 173. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 174. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 175. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 176. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 177. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 178. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 179. Zachowania stereotypowe
 180. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 181. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 182. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 183. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 184. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 185. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 186. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 187. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 188. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 189. Trudna młodzież – rewalidacja
 190. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 191. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 192. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 193. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 194. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 195. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 196. Ruch „Budząca się szkoła”
 197. Gotowość szkolna 2015/2016
 198. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 199. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 200. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 201. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 202. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 203. Rewalidacja – rewalidacja
 204. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 205. Zmiana definicji autyzmu w USA
 206. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 207. Autyzm – rozpoznać twarz
 208. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 209. Agresja w szkole – cechy ofiary
 210. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 211. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 212. Sawant – przebłysk geniuszu
 213. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 214. Zadanie domowe – rewalidacja
 215. Edukacja domowa – unschooling
 216. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 217. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 218. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 219. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 220. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 221. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 222. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 223. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 224. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 225. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 226. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 227. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 228. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja