Reklamy

Ocena opisowa ucznia ze spektrum autyzmu

Jakub jest dzieckiem na ogół pogodnym, cechują go poważne zaburzenia wynikające z autyzmu. Nadal nie mówi. Zaznacza swoje potrzeby poprzez nieartykułowane zwroty.

Bardzo ograniczyły się zachowania niepożądane – choć nadal występują nagle – jeśli nie spełni się Jego oczekiwań TU I TERAZ! Niestety pojawiła się bardzo silna agresja w stosunku do matki, potrafi Ją pobić jeśli nie spełni jego żądań. Zwiększyły się również zachowania agresywne w stosunku do nauczycieli pracujących z Jakubem.


Obecnie Jakub bardzo chętnie współpracuje. Podczas zajęć i wykonywania poleceń bardzo często szuka mojego wzroku, potwierdzenia. Chłopiec jest sprawny ruchowo.

Jego kontakty społeczne są bardzo ograniczone. Traktuje innych przedmiotowo, choć można zauważyć przywiązanie do Rodziców.

Stymuluje się poprzez charakterystyczne ruchy palcami, pukanie o plastikowe przedmioty, lizanie i uporczywe ślinienie – stereotypie. W chwilach silnego zdenerwowania pojawia się uporczywe plucie, krzyki i uderzanie w głowę.

W pracy z Jakubem stosuję tylko wzmocnienia pozytywne. Rodzaj wzmocnień to: wzmocnienia pierwotne np. słodycze, chrupki oraz pochwała słowna.

Jakub nie posiada umiejętności zabawy. Chłopcu brakuje umiejętności zabaw twórczych, tematycznych, opartych na wyobraźni. Podczas nauki tej umiejętności zauważyłam, że zabawa klockami, układanie układanek oraz puzzli nie wzbudzają jego zainteresowania. Staram się kierować jego działanie właśnie w tę stronę.

Reklamy

Jakub jest w stanie ciągłego pobudzenia spowodowanego nadzwyczajną wrażliwością na zmysłową stymulację. Chłopiec odkrył właściwe sposoby uspokajania siebie – kołysze się rytmicznie, zatyka uszy, bardzo często przytula się.


Uczeń reaguje na swoje imię podczas polecenia zadania do wykonania. Bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach szkolnych. Czasami współuczestniczy w zabawach z rówieśnikami – zajęcia z muzykoterapii.

Jest mało samodzielny – myje ręce jedynie pobieżnie, nie potrafi umyć ust . Podczas zajęć samodzielnie się ubiera w wolnym tempie. W obecności swojej mamy wymusza pomoc w ubieraniu. Nadal nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych.

Rysunek: coraz lepiej mieści się w dużych konturach. Podejmuje pracę z masami plastycznymi – z plasteliną , modeliną. Układa domino obrazkowe, coraz sprawniej, z podpowiedzią „podpowiedzią”. Wykonuje proste ćwiczenia grafomotoryczne.

Gimnastyka / ćwiczenia/ WF: omija przeszkody, przechodzi pod nimi nad nimi.

Lokalizuje przedmioty codziennego użytku . Szybko i samodzielne chodzi po schodach. Wykazuje małe zainteresowanie przedmiotami. Dobiera obiekty wg koloru, wskazuje dane przedmioty na polecenie, składa 5-6 prostych elementów w całość.

Wydaje z siebie chaotyczne dźwięki: du-du-du, y-y-y, mmm, ko-ko, mia-mia na zasadzie autostymulacji, dobrze nawiązuje kontakt wzrokowy z nauczycielem, natomiast nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem za pomocą uśmiechu, gestu lub mimiki. W zadowalającym stopniu rozumie wypowiedzi kierowane bezpośrednio do Niego.

Gdy dźwięki w Jego otoczeniu stają się natarczywe reaguje agresją (kopie, uderza głową, zaciśniętymi pięściami), podobnie reaguje na nadmiar nowych elementów/bodźców podczas lekcji . Pomimo braku zainteresowania otoczeniem zna miejsce i położenie wielu przedmiotów w klasie.

Wskazania do dalszej pracy z Jakubem :

– intensywna praca nad rozwojem umiejętności dnia codziennego przez naśladowanie;
– wdrażanie do większej samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych;
– konsekwentne wymaganie od dziecka spełniania poleceń, nie wyręczanie go w działaniu;
– usprawnianie umiejętności koncentracji uwagi; wydłużanie czasu koncentracji uwagi;
– poszerzanie zestawu ćwiczeń o zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe oraz wzbogacanie zestawu pomocy dydaktycznych o nowe atrakcyjne i nieznane uczniowi pomoce dydaktyczne;
– uczestnictwo w terapiach Weroniki Sherborn,
– terapia logopedyczna, neurologiczna i psychiatryczna ,
– przerywanie stereotypowych zabaw; ćwiczenia relaksacyjne.

Joanna Stępniewska, źródło: edux.pl

Oceny opisowe końcoworoczne klasa II

Reklamy

Uczennica … odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest pracowita i wytrwała w dążeniu do celu.

Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole. Zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw. Wobec innych – kulturalna, życzliwa i koleżeńska. Bardzo lubiana. Przejawia zdolności organizatorskie.

Wypowiada się wyczerpująco, pełnymi zdaniami. Czyta biegle, wyraziście, ze zrozumieniem. Pisze ze słuchu przestrzegając zasad ortografii. Układa i pisze kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadane tematy. Opanowała wiadomości z gramatyki.

Biegle dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100 różnymi sposobami. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000. Zna własności figur geometrycznych. Samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe.

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku. Tworzy oryginalne prace plastyczne wykorzystując różnorodne techniki.

Lubi śpiewać i muzykować. Odznacza się bardzo dobrą sprawnością fizyczną. Chętnie bierze udział w grach i zabawach zespołowych.

Uczeń dobry
Uczennica… zgodnie współpracuje w grupie. Zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw. Jest koleżeńska i życzliwa.

Pracuje w dobrym tempie, choć nie zawsze samodzielnie. Zadania wykonuje dokładnie. Uważnie śledzi przebieg zajęć, często wykazuje aktywność. Jest zazwyczaj przygotowana do lekcji.


Wypowiada się krótkimi zdaniami. Czyta poprawnie, ze zrozumieniem.

Pisze ze słuchu starając się przestrzegać zasad ortografii. Układa i pisze wypowiedzi na zadane tematy. Opanowała wiadomości z gramatyki.

Poprawnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100. Radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 1000. Zna własności figur geometrycznych. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku. Tworzy ładne prace plastyczne wykorzystując różnorodne techniki.

Bardzo lubi śpiewać i muzykować. Wykazuje bardzo dobrą sprawność fizyczną. Chętnie bierze udział w grach i zabawach zespołowych.

Uczeń słaby
Uczeń … stara się zgodnie współpracować w grupie, choć nie zawsze potrafi opanować emocje.

Nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw.

Pracuje w wolnym tempie, nie zawsze samodzielnie. Nie wykonuje zadań do końca. Wykazuje umiarkowaną aktywność podczas lekcji.

Ma trudności z koncentracją. Zazwyczaj jest przygotowany do zajęć.

Wypowiada się krótkimi zdaniami. Czyta poprawnie, nie zawsze ze zrozumieniem.

Pisze z pamięci. Nie opanował dostatecznie zasad ortografii oraz wiadomości z gramatyki. Z pomocą układa i pisze wypowiedzi na zadane tematy.

Pod kierunkiem nauczyciela dodaje i odejmuje w zakresie 100. Mnoży i dzieli w zakresie 30 przy użyciu liczmanów. Rozpoznaje figury geometryczne. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Posiada wycinkową wiedzę o otaczającym środowisku. Tworzy ładne prace plastyczne wykorzystując różnorodne techniki. Śpiewa i muzykuje w grupie. Odznacza się bardzo dobrą sprawnością fizyczną. Chętnie bierze udział w grach i zabawach zespołowych (Anna Zawada, 2010, źródło: edux.pl).

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s