Reklamy
Reklamy

Podstawą oceny opisowej jest systematyczna i wnikliwa obserwacja dziecka na wielu płaszczyznach prowadzona przez nauczyciela

  • mówienie i słuchanie – potrafi uważnie słuchać innych, wypowiada się wyrazami, wypowiada się zdaniami prostymi, odpowiada na pytania zdaniami, wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, wypowiada się zdaniami złożonymi, posiada bogaty zasób słownictwa, wypowiada się swobodnie i płynnie, układa opowiadanie, układa opis, wady wymowy,
  • czytanie – rozpoznaje litery i cyfry, głoskuje, sylabizuje, czyta wyrazami z pomyłkami, czyta wyrazami bezbłędnie, czyta zdaniami, czyta płynnie, czyta biegle, czyta wyraziście, czyta cicho ze zrozumieniem,
  • pisanie – mieści się w liniaturze, zachowuje prawidłowy kształt liter i cyfr, poprawnie łączy litery, poprawnie przepisuje tekst, pisze poprawnie z pamięci, pisze poprawnie ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, samodzielnie zapisuje swoje wypowiedzi,
  • umiejętności rachunkowe – zna pojęcie liczby naturalnej i jej zapis, ma opanowane stosunki przestrzenne, sprawnie dodaje w zakresie 10, sprawnie odejmuje w zakresie 10, radzi sobie z rachunkiem pamięciowym w zakresie 100, zna na pamięć tabliczkę mnożenia, potrafi podzielić liczby w zakresie 100, umie pisemnie dodawać, umie pisemnie odejmować, umie pisemnie mnożyć, umie pisemnie dzielić, zna kolejność wykonywania działań,
  • umiejętności praktyczne – odczytuje temperaturę, odczytuje wskazania wagi, odczytuje z podziałki długości, dokonuje obliczeń związanych z pieniędzmi, odczytuje godziny i minuty na zegarze, dokonuje prostych obliczeń zegarowych, dokonuje prostych obliczeń kalendarzowych, zna dni tygodnia, zna nazwy miesięcy, rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, rozumie pojęcia równoległości i prostopadłości, umie obliczyć obwód trójkąta i prostokąta, rozwiązuje proste zadania tekstowe, układa proste zadania tekstowe,
  • zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia – przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, zna zasady ruchu drogowego, wie gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia i urazu, dba o higienę osobistą, zna zagrożenia wynikające z picia alkoholu, palenia papierosów, wie jak prawidłowo się odżywiać, chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, sprawnie wykonuje ćwiczenia,
  • współdziałanie w grupie – zgodnie bawi się w grupie, potrafi współpracować w parze, chętnie podejmuje współpracę, wykazuje cechy przywódcze, potrafi podporządkować się w pracy zespołowej, chętnie udziela pomocy innym,
  • organizowanie własnej pracy – utrzymuje porządek w miejscu pracy, wykazuje dbałość o narzędzia pracy, potrafi działać według podanego planu, podejmuje oferowane zadania, pracuje w skupieniu, pracuje samodzielnie, kończy rozpoczęte zadania, poszukuje oryginalnych rozwiązań,
  • umiejętności przyrodnicze – orientuje się w najbliższym środowisku, obserwuje środowisko, nazywa zjawiska i procesy przyrodnicze, zna formy ochrony środowiska,
  • umiejętności artystyczne – jest zainteresowany działalnością plastyczną, techniczną i muzyczną, jest sprawny manualnie, dobiera barwę, fakturę, proporcję, kształt i wielkość, ma poczucie rytmu, śpiewa piosenki, samodzielnie tworzy proste rytmy i melodie.

Redagując ocenę opisową, należy uwzględnić postępy w edukacji, postępy w rozwoju emocjonalno – społecznym i osobiste osiągnięcia uczniów.

Oceny opisowe – semestralna i roczna różnią się od siebie. Ocena za pierwszy semestr zawiera zalecenia dla ucznia, zaś w ocenie na koniec roku szkolnego już ich nie ma.

Ocena opisowa po pierwszym semestrze – klasa III

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: