Reklamy
Reklamy
Reklamy
Reklamy

Przykładowe oceny opisowe

Zachowanie

 1. Uczennica bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań. Jest pracowita i obowiązkowa, umie współdziałać w grupie. Angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły. Jest wrażliwa. Stara się dotrzymać obietnic i zobowiązań. Jej wysoka kultura osobista, skromność i życzliwość sprawiają że ma liczne grono przyjaciół.
 2. Uczeń zalicza się do dzieci miłych, pogodnych, koleżeńskich. Jest zawsze zdyscyplinowany. Na zajęciach skupiony i uważny, choć w pracy zespołowej wykazuje małą aktywność. Pracuje w dobrym tempie, zawsze dokładnie, odnotowując coraz większe sukcesy. Na zajęcia uczęszcza systematycznie i punktualnie.
 3. Uczeń koleżeński, uprzejmy. Pracuje szybko, podejmuje dodatkowe zadania. Jest aktywny na zajęciach. Umie współdziałać podczas pracy zespołowej. Na zajęcia uczęszcza systematycznie. Jest towarzyski i lubiany przez grono rówieśników.
 4. Uczeń miły i pogodny Do szkoły przychodzi zawsze przygotowany. Obowiązki i zadania szkolne podejmuje chętnie. Jest uczniem samodzielnym, pracującym w dobrym tempie. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wszystko go cieszy, interesuje. Jest lubiany przez grono swoich rówieśników.
 5. Uczeń wyróżnia się obowiązkowością i pilnością. Każde zadanie wykonuje dokładnie, chętnie i samodzielnie. Jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć. Umie współdziałać w grupie i chętnie pomaga innym. Jest chłopcem kulturalnym, miłym, i koleżeńskim. Dzieci bardzo go lubią.
 6. Uczeń miły, pogodny choć ruchliwy. Lubi bawić się z dziećmi o podobnych cechach. Swoje zadanie wykonuje w wolnym tempie i nie zawsze do końca. Dba o swój wygląd, miejsce pracy, ale mniej o zeszyty. Potrafi współdziałać w grupie. Jest lubiany przez zespół rówieśników.
 7. Uczeń grzeczny, koleżeński i życzliwy. Chętnie pomaga innym. Wykazuje uprzejmość wobec innych. Cieszy się z sukcesów koleżanek i kolegów. Wszystko go cieszy, interesuje. Doskonale radzi sobie w różnych sytuacjach. Umiejętnie współpracuje w zespole.
 8. Uczennica jest pogodną i miłą dziewczynką, wrażliwą na potrzeby innych. Okazuje życzliwość koleżankom i kolegom. Wyróżnia się pracowitością i obowiązkowością. Potrafi skupić uwagę w samodzielnej pracy. Chętnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych. Podejmuje się wielu zadań dodatkowych.
 9. Uczennica pogodna, koleżeńska, życzliwa i uprzejma. Umie dokonać samooceny swego postępowania oraz sprawiedliwie oceniać innych. Każde powierzone zadanie wykonuje chętnie, dokładnie. Potrafi skupić uwagę na zajęciach, ale jest mało aktywna. Ma miły i serdeczny stosunek do nauczycieli, personelu szkoły, koleżanek i kolegów.
 10. Uczeń wyróżnia się pracowitością i obowiązkowością. Zawsze odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. Umie współdziałać w grupie. Bierze aktywny udział w życiu klasy, zawsze można na nim polegać. Stawia sobie coraz większe wymagania i realizuje je w działaniach. Jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć.
 11. Uczeń miły i spokojny. Potrafi być życzliwy i uczynny. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Umiejętnie współpracuje w zespole. Wykazuje największą z całej klasy aktywność na zajęciach. Wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego. Na zajęcia uczęszcza systematycznie. Zawsze jest do zajęć przygotowany.
 12. Uczeń miły, koleżeński, życzliwy i lubiany przez zespół klasowy. Dba o kulturę osobistą i kulturę języka. Chętnie służy pomocą w nauce innym kolegom. Ma miły i serdeczny stosunek do nauczycieli, personelu szkoły, swoich kolegów, koleżanek. Wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego. Zawsze pracuje samodzielnie., dokładnie i starannie, doprowadzając swoje dzieło do końca.
 13. Uczeń miły i sympatyczny. Na zajęcia uczęszczał systematycznie i punktualnie. W rozwiązywaniu zadań brak mu pewności siebie. Podczas zajęć mało aktywny, ale stara się uważać. Umiejętnie współpracuje w zespole.
 14. Dziewczynka bardzo ambitna i pracowita. Do wykonania każdego zadania przystępuje z ogromnym zaangażowaniem. Zawsze pracuje samodzielnie i w doskonałym tempie, dokładnie i starannie, doprowadzając swoje dzieło do końca. Aktywnie włącza się w życie klasy. Lubi podporządkować sobie zespół klasy. Wszyscy mogą na niej polegać.
 15. Uczennica miła, grzeczna, ale bardzo nieśmiała. Mówi zawsze cichutko. Utrzymuje mało kontaktów z rówieśnikami. Czasami czuje się w klasie osamotniona. W pracy obowiązkowa, systematyczna, choć brak pewności, obawa przed popełnieniem błędu lub niechęć ograniczają postępy dziecka w nauce. Podczas zajęć mało aktywna.
 16. Uczennica pogodna i miła. Dzieci liczą się z jej zdaniem. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, chętnie się z nimi bawi. Brakuje jej jednak umiejętności współpracy w zespole, posiada bowiem zdolności przewodzenia innym. Nie zawsze potrafi opanować gniew i kłótliwość. W pracy jest niesystematyczna, mało obowiązkowa. Często gadatliwa i przeszkadza innym. Wielką zaletą uczennicy jest poczucie humoru, które wnosi do naszej klasy.
 17. Uczennica miła, sympatyczna, pogodna, trochę nieśmiała. Ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Lubi się „izolować” od reszty klasy. Nieśmiało włącza się do zabaw grupowych, wykazuje w nich małą aktywność. W pracy mało systematyczna i mało obowiązkowa. Często nie wywiązuje się z powierzonych zadań. Osiąga wyniki poniżej swoich możliwości intelektualnych.
 18. Uczeń zalicza się do dzieci miłych, pogodnych i koleżeńskich. Nie zawsze jednak jest zdyscyplinowany. W pracy zespołowej wykazuje małą aktywność, często przeszkadza rozmowami. Na zajęciach mało skupiony i uważny. Pracuje w bardzo wolnym tempie. Bywa mało obowiązkowy, pracuje niesystematycznie, często używa słowa”zapomniałem”. Ze względu na swoją pracę osiąga wyniki poniżej swoich możliwości.
 19. Uczeń miły i pogodny. Do szkoły przychodzi zawsze przygotowany. Obowiązki i zadania szkolne podejmuje chętnie. Jest uczniem samodzielnym i pracującym w dobrym tempie. Chętnie się uczy, ale często jest gadatliwy i przeszkadza innym w pracy. Wyznaje zasadę – „jak wiem, to mówię”.

Postępy ucznia w edukacji

Klasa I

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Wspomaganie pedagogiczne ocena, diagnoza, terapia


Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: