Reklamy
Reklamy

Przewidywane osiągnięcia ucznia dla IV etapu nauczania uczniów z autyzmem/ZA oraz z zaburzeniami pokrewnymi a także dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – dział: Przyroda – zastosowanie: IPET/rewalidacja

DZIAŁ PRZYRODA

Treści nauczania:

Poznawanie przyrody świata przyrody

 • Zna różnorodność świata przyrody.
 • Porządkuje teren przyszkolny, wykonuje prace sezonowe zgodne z porą roku.
 • Zna i rozumie podstawowe procesy życiowe organizmów.
 • Nazywa przyrządy służące przyrodnikowi do poznawania przyrody.
 • Podczas wycieczki obserwuje uważnie otoczenie.
 • Korzysta z lornetki, śledząc oddalone obiekty.
 • Posługuje się lupą, obserwując małe przedmioty.
 • Korzysta z mikroskopu i przerysowuje na kartkę to, co zobaczył.
 • Poznaje świat roślin, ich znaczenie i sposoby uprawy.
 • Poznaje świat zwierząt: orientuje się w sprawach dotyczących hodowli i opieki nad zwierzętami.
 • Poznaje wybrane ekosystemy.
 • Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danych pór roku (na podstawie własnych obserwacji i obrazów).
 • Zna i nazywa podstawowe części roślin uprawnych ważnych dla żywienia ludzi i zwierząt hodowlanych.
 • Przejawia właściwy stosunek do zwierząt.
 • Opiekuje się zwierzętami domowymi (pies, kot, chomik, rybki).

Uprawa roślin

 • Hoduje rośliny w doniczkach i skrzynkach.
 • Dba o rośliny doniczkowe: podlewa, zrasza, przesadza, rozsadza, wzmacnia odżywką – w zależności od potrzeb roślin.
 • Pielęgnuje ozdobne rośliny doniczkowe.

Pogoda

Reklamy
 • Wymienia elementy pogody.
 • Nazywa rodzaje opadów: deszcz, mżawka, śnieg, grad.
 • Rozpoznaje przyrządy służące do obserwowania pogody: termometr, barometr.
 • Prowadzi kalendarz pogody.
 • Odpowiednio zachowuje się podczas takich zjawisk atmosferycznych jak burza, upał, śnieżyca, gołoledź.

Kierunki świata

 • Rozpoznaje i nazywa kierunki świata.
 • Określa kierunki świata, korzystając z kompasu, zegarka, słońca.

Mapy i plany

 • Odróżnia plan od mapy.
 • Rozpoznaje znane mu mapy.
 • Korzysta z planu miasta.
 • Pokazuje na mapie wybrane obiekty.
 • Czyta legendę mapy i posługując się nią, znajduje potrzebne informacje, np. rzeki, miasta, wyżyny.
 • Nazywa niektóre państwa europejskie.
 • Wymienia państwa sąsiadujące z Polską.

Woda

 • Opisuje właściwości wody, obserwuje zamarzanie, parowanie, wrzenie i skraplanie.
 • Ogląda pod mikroskopem kawałek lodu.
 • Wyjaśnia, jakie jest znaczenie wody w przyrodzie.
 • Nazywa niektóre zwierzęta wodne.
 • Nazywa zbiorniki wodne i dostrzega różnice między nimi (wody stojące – jezioro, staw; wody płynące – rzeka).
 • Pokazuje na mapie świata lub globusie największe zbiorniki wodne: oceany i morza.

Góry

 • Wskazuje na mapie Polski najważniejsze pasma górskie: Karpaty, Sudety, Beskidy, Góry Świętokrzyskie.
 • Rozpoznaje i nazywa chronione gatunki zwierząt zamieszkujące polskie góry.
 • Nazywa niektóre chronione rośliny występujące w górach.
 • Wymienia najważniejsze pasma górskie w Europie i na świecie.
 • Próbuje znaleźć na mapie lub globusie: Alpy, Karpaty, Himalaje, Andy.

Ekologia

 • Kształtuje zachowania ukierunkowane na ochronę środowiska.
 • Kształtuje postawy proekologiczne w kontaktach z przyrodą.
 • Segreguje odpady.
 • Zna sposoby oszczędzania wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej, stosuje je w życiu codziennym.
 • Zna i rozumie negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.
 • Rozumie konieczność recyklingu i używania opakowań ekologicznych oraz wielokrotnego użytku (R. Naprawa, A. Tanajewska, 2016).

źródło: Renata Naprawa, Alicja Tanajewska: Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczna dla IV etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym”, HARMONIA, Gdańsk 2016

Reklamy
Reklamy

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: