Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych (II etap edukacyjny) #autyzm#za#asdipokrewne#niepełnosprawnośćintelektualnawstopniulekkim PRZYRODA/BIOLOGIA stosowanie prostych poleceń ustnych do ćwiczeń, zadań. Upewnianie się, czy zostały dobrze zrozumiane, w razie potrzeby dodatkowe wyjaśnianie. Uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem; sprawdzanie rozumienia treści zadań i poleceń, w … Czytaj dalej Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych