Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności

Dostosowanie wymagań to zastosowanie sformułowanych wymagań edukacyjnych, takich kryteriów, które uwzględniają możliwości i ograniczenia, a więc dysfunkcje oraz mocne strony rozwoju i funkcjonowania dziecka Wymagania te powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w każdym czasie - zaraz po uzyskaniu przez nauczyciela informacji, że uczeń posiada opinię, orzeczenie lub jest... Czytaj dalej →

Wymagania i cele edukacyjne stawiane dzieciom z autyzmem

Uczeń z autyzmem objęty jest w szkole systemem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Jest uczniem z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Główne zalecenia dla nauczycieli zawarte są w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez lokalną poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Istnieją jednak ogólne opracowania zawierające wskazówki dotyczące celów i dostosowywania wymagań edukacyjnych do dziecka z autyzmem. Cele: kształtowanie umiejętności samoobsługowych... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑