Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem

Afazja to zaburzenie polegające na trudnościach w rozumieniu mowy albo wyrażaniu myśli - pomimo prawidłowej budowy oralno-motorycznej aparatu mowy - to z kolei przekłada się na problemy z pisaniem i z czytaniem... "Generalnie można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje afazji: afazję ruchową (motoryczną);afazję czuciową (sensoryczną). Istnieją inne sposoby kategoryzacji afazji, jednak pod kątem pragmatyki pracy nauczyciela … Czytaj dalej Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem

Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności

Banksy Dostosowanie wymagań to zastosowanie sformułowanych wymagań edukacyjnych, takich kryteriów, które uwzględniają możliwości i ograniczenia, a więc dysfunkcje oraz mocne strony rozwoju i funkcjonowania dziecka Wymagania te powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w każdym czasie - zaraz po uzyskaniu przez nauczyciela informacji, że uczeń posiada opinię, orzeczenie lub … Czytaj dalej Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności

Wymagania i cele edukacyjne stawiane dzieciom z autyzmem

Uczeń z autyzmem objęty jest w szkole systemem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Jest uczniem z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Główne zalecenia dla nauczycieli zawarte są w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez lokalną poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Istnieją jednak ogólne opracowania zawierające wskazówki dotyczące celów i dostosowywania wymagań edukacyjnych do dziecka z autyzmem. Cele: kształtowanie umiejętności samoobsługowych … Czytaj dalej Wymagania i cele edukacyjne stawiane dzieciom z autyzmem