Wymagania i cele edukacyjne stawiane dzieciom z autyzmem

alternet.org

Uczeń z autyzmem objęty jest w szkole systemem pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jest uczniem z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Główne zalecenia dla nauczycieli zawarte są w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez lokalną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Istnieją jednak ogólne opracowania zawierające wskazówki dotyczące celów i dostosowywania wymagań edukacyjnych do dziecka z autyzmem.

Cele:

 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych oraz samodzielności w życiu codziennym;
 • kształtowanie kontaktów społecznych i nauka zachowań niepożądanych (sensoryzmów, zachowań agresywnych);
 • kształtowanie rozumienia mowy oraz dostępnych sposobów komunikacji alternatywnej;
 • nauka umiejętności przebywania w grupie oraz opanowania umiejętności wspólnej zabawy i pracy;
 • wykształcenie motywacji do komunikowania się;
 • nauka komunikowania się z otoczeniem;
 • kształtowanie umiejętności naśladownictwa ruchowego oraz werbalnego;
 • wzbudzanie zainteresowania otoczeniem;
 • poprawa umiejętności spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji napływających z otoczenia;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni;
 • usprawnianie motoryczne;
 • kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • rozwój funkcji poznawczych;
 • zmniejszenie i redukowanie zachowań utrudniających naukę;
 • generalizowanie i utrzymywanie efektów uczenia się;
 • odkrycie i rozwijanie indywidualnych możliwości i uzdolnień;
 • wypracowanie gotowości do nauki szkolnej;
 • nauczenie zwrotów inicjujących rozmowę;
 • nauczenie proszenia o pomoc i sygnalizowania trudności
 • tłumaczenie metafor, przenośni, gwary, przysłów (słownik frazeologiczny)

Dostosowanie wymagań:

 • regularne zdobywanie uwagi dziecka przed sytuacją komunikacyjną;
 • zwracanie się do dziecka bezpośrednio;
 • unikanie metafor i zawiłych, niejasnych komunikatów;
 • tłumaczyć gesty (sam gest nic nie znaczy dla autyka i dziecko nie powiąże go z wykonaniem zadania);
 • przekazywanie precyzyjnych instrukcji;
 • zadania domowe – lepiej pisać na tablicy, upewniać się czy dziecko wie co ma jutro przynieść, zrobić;
 • sterowanie uwagą dziecka w wypadku zachowań echalalicznych;
 • zwracanie uwagi na poprawne używanie zaimków osobowych;
 • częste inicjowanie kontaktu;
 • zachęcanie do zabaw i współpracy;
 • modelowanie właściwych zachowań społecznych;
 • zachęcanie do zawierania przyjaźni;
 • prezentowanie przykładów wyrażania emocji;
 • można zmotywować ucznia do pisania pamiętnika;
 • zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa;
 • redukowanie poziomu stresu;
 • uprzedzanie o zmianach;
 • zwracać szczególną uwagę na fakt, że autyk jest obiektem kpin i agresywnych zachowań innych uczniów;
 • precyzyjne planowanie czynności;
 • wzmacnianie zachowań pozytywnych;
 • ignorowanie zachowań niepożądanych;
 • unikanie zbyt intensywnego światła, hałasu i bodźców rozpraszających;
 • rozwijanie mocnych stron dziecka;
 • stosowanie wzmocnień pozytywnych;
 • zapoznanie się z indywidualnym profilem zaburzeń dziecka;

źródło: edurada.pl

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s