Wymagania i cele edukacyjne stawiane dzieciom z autyzmem

Uczeń z autyzmem objęty jest w szkole systemem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Jest uczniem z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Główne zalecenia dla nauczycieli zawarte są w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez lokalną poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Istnieją jednak ogólne opracowania zawierające wskazówki dotyczące celów i dostosowywania wymagań edukacyjnych do dziecka z autyzmem. Cele: kształtowanie umiejętności samoobsługowych … Czytaj dalej Wymagania i cele edukacyjne stawiane dzieciom z autyzmem