#uczeńzniepełnosprawnościąintelektualnąumiarkowaną#autyzm#ZA#ASDipokrewne#innetrudnościwnauce

Obszar II – Uspołecznienie „Ja i otoczenie”

Dział: Uczeń jako członek rodziny

Treści kształcenia / Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Moja rodzina

 • Przedstawia członków swojej bliższej i dalszej rodziny.
 • Opisuje związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny.
 • Określa stopień pokrewieństwa.
 • Podaje daty urodzin członków najbliższej rodziny.

Życie w rodzinie

 • Zna swoje prawa i obowiązki i przestrzega ich.
 • Rozmawia z rodzicami i rodzeństwem o swoich problemach.
 • Jest szczery w stosunku do bliskich osób.

Święta i uroczystości rodzinne

 • Pamięta o świętach i uroczystościach rodzinnych.
 • Opowiada o świętach i uroczystościach rodzinnych.
 • Obdarowuje swoich bliskich własnoręcznie wykonanymi drobiazgami.

Obowiązki domowe

 • Zna i wykonuje powierzone mu obowiązki domowe.
 • Dba o porządek w swoim pokoju.
 • Pomaga rodzicom w pracach domowych.

Dział: Uczeń jako członek społeczeństwa

Treści kształcenia / Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Moja miejscowość

 • Przedstawia historię swojej miejscowości.
 • Podaje nazwiska wybranych mieszkańców i opisuje czynności przez nich wykonywane.
 • Rozpoznaje i podaje nazwisko prezydenta, burmistrza lub sołtysa.
 • Orientuje się gdzie są ważne urzędy na terenie rodzinnej miejscowości.
 • Opisuje krajobraz swojego miejsca zamieszkania.

Region, w którym mieszkam

 • Nazywa region, w którym mieszka.
 • Wskazuje swój region i miasto na mapie Polski.
 • Nazywa i pokazuje na mapie największe miasta swojego regionu.
 • Nazywa województwo w którym mieszka.
 • Podaje nazwę miasta wojewódzkiego.

Polska – moja ojczyzna

 • Opisuje polskie symbole narodowe.
 • Przejawia szacunek do symboli narodowych.
 • Śpiewa hymn Polski.
 • Wykonuje dowolna techniką polską flagę i godło.
 • Wymienia bogactwa naturalne Polski.
 • Wskazuje na mapie najważniejsze miasta Polski

Historia

 • Tłumaczy pojęcie historia.
 • Wie, że historia to nauka o przeszłości.
 • Opisuje najważniejsze wydarzenia z historii Polski: chrzest, zabory, powstania, wojny światowe, odzyskanie niepodległości.

Dział: Przyuczenie do zawodu

Treści kształcenia / Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Ogrodnik

 • Omawia obowiązki ogrodnika.
 • Uprawia wybrane rośliny: przygotowuje ziemię, sieje lub sadzi rośliny, podlewa je, zwalcza szkodniki, zbiera owoce.

Sadownik

 • Omawia pracę sadownika.
 • Pomaga przy pracach w sadzie: przycina gałęzie drzew, zabezpiecza pnie przed zimą, grabi liście, kosi trawę, zbiera owoce i układa je w skrzynkach.

Szewc

 • Opisuje pracę szewca.
 • Czyści obuwie odpowiednimi środkami.
 • Zleca naprawę obuwia.
 • Odbiera obuwie od szewca.

Krawiec

 • Omawia pracę krawca.
 • Szyje na maszynie proste rzeczy: ściereczki, chusteczki.
 • Naprawia uszkodzone ubrania: zszywa pęknięcia, naszywa łatki, doszywa guziki.
 • Dobiera nici do tkaniny.
 • Układa na materiale szablon, obrysowuje go i wycina.

Dział: Uczeń jako uczestnik ruchu drogowego

Treści kształcenia / Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Przepisy ruchu drogowego

 • Przestrzega zasad poruszania się po drogach publicznych.
 • Nazywa niektóre znaki drogowe.
 • Odczytuje i przestrzega umówionych znaków sygnalizacji świetlnej.
 • Opisuje prawidłowe wyposażenie roweru.

Środki podróżowania i transportu

 • Omawia znane mu sposoby podróżowania.
 • Odróżnia pociąg osobowy od towarowego.

Dział: Uczeń jako uczestnik ruchu drogowego

Treści kształcenia / Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Środki podróżowania i transportu

 • Odczytuje tabliczkę kierunku jazdy umieszczoną na autobusie.
 • Sprawdza godzinę odjazdu na rozkładzie.
 • Nazywa zawody związane ze środkami komunikacji: kierowca, motorniczy, maszynista, konduktor, stewardesa, marynarz (Naprawa, Tanajewska, 2016)

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska: „INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLA III etapu nauczania…”, HARMONIA, Gdańsk 2016

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s