Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET

#uczeńzniepełnosprawnościąintelektualnąumiarkowaną#autyzm#ZA#ASDipokrewne#innetrudnościwnauce Obszar II - Uspołecznienie "Ja i otoczenie" Dział: Uczeń jako członek rodziny Treści kształcenia / Oczekiwane osiągnięcia ucznia Moja rodzina Przedstawia członków swojej bliższej i dalszej rodziny.Opisuje związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny.Określa stopień pokrewieństwa.Podaje daty urodzin członków najbliższej rodziny. Życie w rodzinie Zna swoje prawa i obowiązki i przestrzega ich.Rozmawia z rodzicami i … Czytaj dalej Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET