Kultura osobista – umiejętności społeczne – scenariusz lekcji

Kultura na co dzień Cele: Uczniowie: definiują pojęcie kultura zachowaniarozpoznają zachowania kulturalnedokonują wyboru zwrotów grzecznościowychzachowują się kulturalnie w sytuacjach życia codziennego Metody i formy pracy: praca w grupach/parachburza mózgówdyskusja Środki dydaktyczne: komputery z dostępem do Internetuflamastryflipchartpapier do flipchartu Czas: 45 min. Przebieg lekcji Lp.Etapy lekcjiCzas1.Ćwiczenie 1.Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło KULTURA. Uczniowie podają skojarzenia i … Czytaj dalej Kultura osobista – umiejętności społeczne – scenariusz lekcji

Autyzm – nauka samodzielnego funkcjonowania i przygotowanie do dorosłego życia

Jak podkreślają naukowcy z Princeton Child Development Institute (McCLannahan, MacDuff, Krantz, 2002), przygotowania do dorosłości powinny rozpocząć się już w dzieciństwie. Im wcześniej dziecko zacznie naukę umiejętności samoobsługowych pozwalających mu na niezależne funkcjonowanie, tym lepiej. Jak to robić? Nieodzownym narzędziem w nauce samodzielności są plany aktywności. Idea ich wprowadzenia do terapii dzieci autystycznych powstała w … Czytaj dalej Autyzm – nauka samodzielnego funkcjonowania i przygotowanie do dorosłego życia

Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET

#uczeńzniepełnosprawnościąintelektualnąumiarkowaną#autyzm#ZA#ASDipokrewne#innetrudnościwnauce Obszar II - Uspołecznienie "Ja i otoczenie" Dział: Uczeń jako członek rodziny Treści kształcenia / Oczekiwane osiągnięcia ucznia Moja rodzina Przedstawia członków swojej bliższej i dalszej rodziny.Opisuje związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny.Określa stopień pokrewieństwa.Podaje daty urodzin członków najbliższej rodziny. Życie w rodzinie Zna swoje prawa i obowiązki i przestrzega ich.Rozmawia z rodzicami i … Czytaj dalej Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET

Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem

Świadomość tego, co się dzisiaj stanie Świadomość tego, co się dzisiaj stanie Większość uczniów lubi wiedzieć, co będzie się działo w szkole. Kiedy już przyzwyczaję się do nowego nauczyciela, zwykle pamiętam, co się będzie działo na lekcji. Mimo to wszystko może się zmienić. Otoczę kółkiem lub zaznaczę kolorem to, co mówi prawdę o mnie. Często … Czytaj dalej Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem