Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

Cele edukacyjne

Celem edukacji u cznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie jego autonomii, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go – stosownie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Należy dążyć do tego, aby uczeń:

 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w jak najpełniejszy sposób, werbalnie lub poza werbalnie;
 • zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
 • był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności;
 • miał poczucie decydowania o sobie;
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając ogólnie przyjęte normy współżycia i przestrzegając ich, a jednocześnie zachowując prawo do swojej inności.

IPET obejmuje trzy obszary:

 • samoobsługa: „Ja z samym sobą”;
 • uspołecznienie: „Ja i otoczenie”;
 • Rozwijanie sprawności i umiejętności: „Ja w środowisku szkolnym” (zestawy wybranych ćwiczeń narządów mowy, analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, motoryki dużej i małej, edukacji ruchowej (Naprawa, Tanajewska, Korzeniewska, 2010).

Na każdym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej i gimnazjum wyodrębnia się:

 • zajęcia edukacyjne;
 • funkcjonowanie w środowisku;
 • muzykę z rytmiką;
 • plastykę;
 • technikę;
 • wychowanie fizyczne;
 • etykę;
 • zajęcia rewalidacyjne.

Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego

Część A

1. Data złożenia IPET

2. Dane osobowe ucznia

Imię (imiona) nazwisko ucznia

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Nazwa szkoły

Klasa

3. Podstawa złożenia IPET (informacje)

Orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Poziom rozwoju umysłowego dziecka: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

Numer orzeczenia PPP

Data wydania orzeczenia

Czas, na który wydano orzeczenie: do ukończenia I lub II etapu edukacyjnego

4. Dane dotyczące programu

Data opracowania

Czas realizacji programu

Część B

Informacje wynikające z wielospecjalistycznej funkcjonalnej diagnozy ucznia.

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).

Informacje zebrane od rodziców.

Diagnoza psychologiczna (opinia psychologiczna).

Diagnoza pedagogiczna (opinia pedagogiczna).

Diagnoza logopedyczna (opinia logopedyczna). (Naprawa, Tanajewska, Mach, 2013).

 

 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s