Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

Cele edukacyjne

Continue reading „Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)”

Reklamy