Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532). Cele edukacyjne Celem edukacji u cznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie jego autonomii, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia … Czytaj dalej Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)