Reklamy
Reklamy
Reklamy

W procesie przystosowania do życia społecznego dziecka z trudnościami w nauce w wyniku różnych dysfunkcji od spektrum autyzmu, zaburzeń pokrewnych po upośledzenie umysłowe w różnych stopniach ma na celu wykorzystanie odpowiednich metod i narzędzi dla stworzenia właściwych warunków do poznawania świata

W czasie trwania zajęć „nauczyciel podkreśla mocne strony, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca je do pracy oraz pomaga pokonać trudności. Zajęcia odbywają się w formie zabawy, często z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych.

Podczas zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, rozwijania jest percepcja słuchowa, wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz sprawność graficzna. Utrwalane są kształty liter pisanych i drukowanych, doskonalona jest technika czytania sylabami, wyrazami, zdaniami wszystkie działania poparte są konkretnym materiałem.

Pozostałe zajęcia uczeń realizuje według planu tygodniowego zespołu klasowego. Zalicza się do nich wielozmysłowe poznawanie świata, stopniowe trudności oraz wiązanie zdobytych wiadomości i umiejętności z praktyką. Drogą kompensacji braków należy usprawniać ogólny rozwój dziecka, dając mu poczucie przydatności społecznej a równocześnie wykazując troskę o pracę korekcyjną i usprawniającą […]

Przy realizacji programu wykorzystuje się następujące metody, techniki i formy pracy:

 • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 • Kinezjologię Edukacyjną Paula Denisona;
 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • metodę Rudolfa Labana z elementami pedagogiki zabawy;
 • zabawy z chustą według Anny Wasilak;
 • metody alternatywnej komunikacji: język obrazków i piktogramów;
 • terapię wspierającą z wykorzystaniem technologii komputerowej;
 • dramę i psychodramę;
 • metody samodzielnych doświadczeń;
 • metody zadań stawianych do wykonania;
 • metody ćwiczeń utrwalających;
 • zabawę inscenizowaną z wykorzystaniem elementów treningu autogennego;
 • symulację polisensoryczną, czyli poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie;
 • metodę przyjaznego zakątka, czyli strzeżonego tajemnicą terytorium;
 • metodę ośrodków zainteresowań;
 • metodę Christophera Knilla;
 • ćwiczenia Porusz umysł Doroty Fridel-Rudzińskiej;
 • elementy programu rozwijające percepcję wzrokową i słuchową;
 • metodę stymulacji usprawniania;
 • ćwiczenia relaksujące;
 • gry symulacyjne;
 • gry planszowe i komputerowe;
 • organizacje wystaw prac;
 • naśladownictwo pozytywnych postaw i zachowań;
 • wycieczki krajoznawcze, przyrodnicze i ekologiczne;
 • ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, słuchową, umiejętność czytania, pisania i rachowania;
 • ćwiczenia logopedyczne;
 • ćwiczenia poprawiające orientację w terenie;
 • obcowanie z książką, prasą dziecięcą, telewizją, komputerem;
 • karty pracy i karty ćwiczeń” (Naprawa, Tanajewska, 2016).

Wiele metod/narzędzi/zasad/technik/gier/zabaw znajdziecie w zakładkach na blogu autyzmwszkole.com:

METODY REWALIDACJA TECHNIKI NARZĘDZIA SPOSOBY – rewalidacja, pomysły do wykorzystania w szkole, na zajęciach indywidualnych, w terapiach, w świetlicy, w domu…

Pomysły do IPET-u

REWALIDACJA

ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNE

KOMUNIKACJA I JĘZYK – ĆWICZENIA

SCENARIUSZE SCHEMATY INSTRUKCJE

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) ĆWICZENIA

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – ćwiczenia

EMOCJE w tym ćwiczenia

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – wspieramy mowę i słuch

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska: INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym”, HARMONIA, Gdańsk 2016

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #wskazówki #ZA #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: