Reklamy

W procesie przystosowania do życia społecznego dziecka z trudnościami w nauce w wyniku różnych dysfunkcji od spektrum autyzmu, zaburzeń pokrewnych po upośledzenie umysłowe w różnych stopniach ma na celu wykorzystanie odpowiednich metod i narzędzi dla stworzenia właściwych warunków do poznawania świata

W czasie trwania zajęć „nauczyciel podkreśla mocne strony, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca je do pracy oraz pomaga pokonać trudności. Zajęcia odbywają się w formie zabawy, często z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych.

Podczas zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, rozwijania jest percepcja słuchowa, wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz sprawność graficzna. Utrwalane są kształty liter pisanych i drukowanych, doskonalona jest technika czytania sylabami, wyrazami, zdaniami wszystkie działania poparte są konkretnym materiałem.

Pozostałe zajęcia uczeń realizuje według planu tygodniowego zespołu klasowego. Zalicza się do nich wielozmysłowe poznawanie świata, stopniowe trudności oraz wiązanie zdobytych wiadomości i umiejętności z praktyką. Drogą kompensacji braków należy usprawniać ogólny rozwój dziecka, dając mu poczucie przydatności społecznej a równocześnie wykazując troskę o pracę korekcyjną i usprawniającą […]

Przy realizacji programu wykorzystuje się następujące metody, techniki i formy pracy:

 • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 • Kinezjologię Edukacyjną Paula Denisona;
 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • metodę Rudolfa Labana z elementami pedagogiki zabawy;
 • zabawy z chustą według Anny Wasilak;
 • metody alternatywnej komunikacji: język obrazków i piktogramów;
 • terapię wspierającą z wykorzystaniem technologii komputerowej;
 • dramę i psychodramę;
 • metody samodzielnych doświadczeń;
 • metody zadań stawianych do wykonania;
 • metody ćwiczeń utrwalających;
 • zabawę inscenizowaną z wykorzystaniem elementów treningu autogennego;
 • symulację polisensoryczną, czyli poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie;
 • metodę przyjaznego zakątka, czyli strzeżonego tajemnicą terytorium;
 • metodę ośrodków zainteresowań;
 • metodę Christophera Knilla;
 • ćwiczenia Porusz umysł Doroty Fridel-Rudzińskiej;
 • elementy programu rozwijające percepcję wzrokową i słuchową;
 • metodę stymulacji usprawniania;
 • ćwiczenia relaksujące;
 • gry symulacyjne;
 • gry planszowe i komputerowe;
 • organizacje wystaw prac;
 • naśladownictwo pozytywnych postaw i zachowań;
 • wycieczki krajoznawcze, przyrodnicze i ekologiczne;
 • ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, słuchową, umiejętność czytania, pisania i rachowania;
 • ćwiczenia logopedyczne;
 • ćwiczenia poprawiające orientację w terenie;
 • obcowanie z książką, prasą dziecięcą, telewizją, komputerem;
 • karty pracy i karty ćwiczeń” (Naprawa, Tanajewska, 2016).

Wiele metod/narzędzi/zasad/technik/gier/zabaw znajdziecie w zakładkach na blogu autyzmwszkole.com:

METODY REWALIDACJA TECHNIKI NARZĘDZIA SPOSOBY – rewalidacja, pomysły do wykorzystania w szkole, na zajęciach indywidualnych, w terapiach, w świetlicy, w domu…

Pomysły do IPET-u

REWALIDACJA

ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNE

KOMUNIKACJA I JĘZYK – ĆWICZENIA

SCENARIUSZE SCHEMATY INSTRUKCJE

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) ĆWICZENIA

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – ćwiczenia

EMOCJE w tym ćwiczenia

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – wspieramy mowę i słuch

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska: INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym”, HARMONIA, Gdańsk 2016

Pakiet Uwaga – Jesienne inspiracje dla ucznia ze spektrum autyzmu – 9 zł,

przeznaczony jest dla uczniów ze spektrum autyzmu ASD (Zespół Aspergera / autyzm) i zaburzeń pokrewnych, w tym uczniów z deficytem uwagi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pakiet Uwaga zawiera propozycje zajęć o tematyce jesiennej do wykorzystania w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) i zajęciach rewalidacyjnych; lekcjach; ćwiczeniach terapeutycznych; terapiach zajęciowych; pedagogicznych; kompensacyjnych itp. – oraz do ćwiczeń z rodzicami w zaciszu domowym. W pakiecie znajdują się wyjaśnienia, wskazówki i ćwiczenia koncentracji uwagi, orientacji, spostrzegania plus materiały:

 1. Nauka koncentracji uwagi w spektrum autyzmu.
 2. Kasztany – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu.
 3. Usprawnianie procesów uwagi i koncentracji percepcji słuchowej. Przykładowe zajęcia rewalidacyjne.
 4. Pamięć fotograficzna – ćwiczymy uwagę w spektrum autyzmu.
 5. Wskazywanie – współdzielenie uwagi w spektrum autyzmu – zabawa
 6. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych dla ucznia z ASD
 7. Lekcja, szkoła, zajęcia, terapie – problemy z uwagą w spektrum autyzmu.
 8. Uwaga, uważność, koncentracja, orientacja, spostrzeganie. Jesienne inspiracje – ćwiczenia, aktywności, materiały…

Opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji. Pakietów szukaj w górnej zakładce „Pakiety lekcyjne” na stronie autyzmwszkole.com

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony autyzmwszkole.com oraz ilość i jakość publikowanych treści.

Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s