Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna