Reklamy

Dla nauczycieli

Reklamy

Zakładki:

Opisy, zagadnienia, wymagania, dostosowania, przykłady, diagnozy… związane z funkcjonowaniem ucznia ze spektrum autyzmu w szkole i poza szkołą:

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu: autyzm / zespół Aspergera
 2. Nauczyciel a rodzic, czyli jak zbudować skuteczna współpracę w przedszkolu
 3. Przykładowa ocena opisowa ucznia kl. III
 4. Charakterystyka zaburzeń spektrum autyzmu – symptomy, wskazówki, ocena
 5. Umowa / kontrakt z uczniem ze spektrum autyzmu
 6. Rejestr bieżący ucznia z autyzmem w szkole
 7. Monitorowanie postępów w szkole – autyzm
 8. Dziecko z autyzmem w grupie neurotypowych dzieci
 9. Współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 10. Nauczyciel wspomagający – nauczanie zdalne
 11. Scenariusz lekcji o autyzmie dla uczniów klas IV – VI, pdf
 12. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka z zespołem Aspergera w klasie
 13. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 14. Autyzm i zespół Aspergera – wskazówki dla nauczyciela
 15. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych – wskazówki do pracy z uczniem
 16. Świat oczami dzieci ze spektrum autyzmu – film
 17. Przykładowe oceny opisowe ucznia
 18. Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie
 19. Publikacje i materiały edukacyjne autyzm i zespół Aspergera
 20. Spektrum autyzmu – myślenie logiczne, wskazówki
 21. Ocena opisowa
 22. Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe
 23. Dzień Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć
 24. Przykładowa opinia o uczniu
 25. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy o obserwacji w grupie dzieci 5 – 6 latków
 26. Przykładowa opinia ucznia
 27. Autystyczne okna możliwości
 28. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 29. Autyzm – zmiana sali
 30. Terapeuta cień
 31. IPET – najczęstsze pytania
 32. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 33. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 34. Autyzm – dostarczaj wskazówek wizualnych
 35. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 36. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 37. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 38. Proste strategie językowe
 39. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 40. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 41. System zadań – strategie wizualne
 42. Uczeń z autyzmem
 43. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 44. Ocenianie
 45. ASD – boisko, przerwa, stres
 46. Gotowość szkolna
 47. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 48. Dziewczęta z ASD w szkole
 49. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 50. Zmaganie się z pracami domowymi
 51. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 52. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 53. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 54. Autyzm, edukacja, prawo
 55. Wychowanie fizyczne – autyzm
 56. Nauczanie indywidualne
 57. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 58. Autyzm – system edukacji w Polsce
 59. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 60. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 61. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 62. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 63. Przerwa
 64. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 65. Odosobnienie – autyzm
 66. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 67. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 68. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 69. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 70. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 71. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 72. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 73. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 74. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 75. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 76. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 77. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 78. Schemat nowej szkoły
 79. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 80. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 81. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 82. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 83. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 84. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 85. Aspi, uczenie się, intelekt
 86. WF
 87. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 88. Nauczyciel na zastępstwie
 89. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 90. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 91. Sprawdziany/testy
 92. Asystent edukacyjny
 93. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 94. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 95. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 96. Motywacja i uczenie się w autyzmie – rewalidacja
 97. ASD – wsparcie edukacyjne
 98. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 99. Program nauczania dla dzieci z ASD
 100. ASD a siedzenie w kółeczku
 101. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pd
 102. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 103. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 104. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 105. Jakie strategie można zastosować w klasie
 106. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 107. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 108. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 109. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – rewalidacja
 110. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 111. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 112. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 113. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacja
 114. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 115. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 116. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystent – asystent
 117. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 118. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 119. Zadania asystenta – asysten
 120. Czym jest IPET – IPET
 121. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności – rewalidacja
 122. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 123. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 124. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 125. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 126. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 127. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 128. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 129. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 130. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 131. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 132. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 133. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 134. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 135. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 136. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 137. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 138. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 139. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 140. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 141. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 142. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 143. Zespół Aspergera – ZA
 144. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 145. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 146. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 147. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 148. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 149. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 150. Edukacja włączająca
 151. Myślenie wizualne w ASD
 152. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 153. Style uczenia się – rewalidacja
 154. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 155. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 156. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 157. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 158. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 159. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 160. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 161. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 162. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 163. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 164. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 165. Zachowania stereotypowe
 166. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 167. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 168. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 169. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 170. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 171. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 172. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 173. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 174. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 175. Trudna młodzież – rewalidacja
 176. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 177. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 178. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 179. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 180. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 181. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 182. Ruch „Budząca się szkoła”
 183. Gotowość szkolna
 184. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 185. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 186. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 187. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 188. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 189. Rewalidacja – rewalidacja
 190. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 191. Zmiana definicji autyzmu w USA
 192. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 193. Autyzm – rozpoznać twarz
 194. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 195. Agresja w szkole – cechy ofiary
 196. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 197. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 198. Sawant – przebłysk geniuszu
 199. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 200. Zadanie domowe – rewalidacja
 201. Edukacja domowa – unschooling
 202. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 203. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 204. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 205. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 206. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 207. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 208. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 209. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 210. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 211. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 212. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 213. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 214. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja

4 odpowiedzi na „Dla nauczycieli”

 1. Awatar Agnieszka

  Witaj Sylwia, cieszę się, że trafiłam na to miejsce. jestem mamą 13-latka z autyzmem i nauczycielem, który od niedawna opiekuję się dzieckiem przed diagnozą. Musze przyznać, że obie te role dla mnie są zupełnie różnym doświadczeniem. Ta druga o wiele trudniejszym. Największym wyzwaniem jest wielkość klasy i brak pomocy, gdy 70% uwagi skupić trzeba na uczniu tego wymagającym. Znalazłam u Ciebie wiele pomysłów i choć mam ich niemało cieszę się, że znalazłam nowe. Pozdrawiam . Agnieszka

  Polubienie

  1. Awatar sylwiaiwan

   Za duża ilość uczniów w klasie to główny problem polskich szkół. Ale trudne warunki ukształtowały mojego syna od małego… Niewiele osób poświęcało mu uwagę… a jednak jakoś daje radę i w ostatniej klasie masowego gimnazjum – chociaż rówieśnicy dają popalić – on wypracowuje swoje metody aby przetrwać. Pod kloszem nie nauczył by się życia… Pozdrawiam gorąco 🙂

   Polubienie

 2. Awatar Barbara
  Barbara

  Witam! Jestem młodym nauczycielem, który dostał pod opiekę 5-letniego chłopca z autyzmem. Dziecko nie mówi, jest agresywne kopie, gryzie, bije i drapie. Mimo całej jego agresji jestem spokojna i staram się dziecko tulić i uspokajać, niestety dziecko krzyczy i płacze. Chłopiec nie załatwia również potrzeb fizjologicznych, dodam , że na współpracę z domem nie mam co liczyć. Proszę o pomoc, może ktoś mi coś podpowie, bo już jestem u kresu sił.

  Polubienie

  1. Awatar sylwiaiwan

   To trudne zadanie – zwłaszcza bez współpracy rodziców niewiele można zdziałać, jednak agresję często powodują przeciążenia (przebodźcowanie) , dzieci te nie lubią bliskiego kontaktu chodzi mi o przytulanie – przekraczanie strefy osobistej itd., brak komunikacji też może być przyczyną agresywnych zachowań – w zakładkach o zaburzeniach integracji sensorycznej – staramy się wyjaśniać te zagadnienia – jednak praktyka zawsze zaskakuje. W grupach autystycznych na FB nauczyciele i terapeuci zadają pytania. W zakładce UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU oraz DOSTOSOWANIE KLASY – jest dużo informacji – jednak niezbędna jest pomoc kogoś biegłego w temacie. Pozdrawiam 🙂

   Polubione przez 1 osoba

Odpowiedz na sylwiaiwan Anuluj pisanie odpowiedzi

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: