Reklamy

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną – ćwiczenia, wspomaganie

Reklamy

W tej zakładce zbieram i opisuję zajęcia, metody, techniki, ćwiczenia przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i  głębszym, dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, ruchowej, uczniów dyslektycznych, uczniów z ADHD, ADD, ASD oraz dzieci z pokrewnymi zaburzeniami i tych, do których trzeba dotrzeć innymi „kanałami”, natomiast historyjki społeczne/samoświadomość, instrukcje, schematy, scenariusze, bajkoterapia i grafomotoryka na  autyzm.life i Neuroróżnorodni)

TEMATY:

 1. Autyzm – Schemat realizacji treningu umiejętności społecznych
 2. Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 3. Zajęcia prowadzone Metodą Marii Montessori
 4. Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna – dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmioty
 5. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 6. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 7. Działania na ułamkach dziesiętnych – powtórzenie. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych w kl. VI, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
 8. Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 9. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 10. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII
 11. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki
 12. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 13. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 14. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną
 15. Zasady pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
 16. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 17. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – symptomy, wskazówki do pracy
 18. Przykładowe opisy rozwoju psychomotorycznego dziecka/zespół Downa
 19. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki
 20. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 21. Plan uczestnictwa
 22. Uczeń z autyzmem
 23. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 24. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 25. Ocenianie
 26. Autyzm – wycinane układanki
 27. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
 28. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 29. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm (i nie tylko)
 30. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 31. ASD a samodzielność (nie tylko ASD)
 32. Książeczki wspomagania społecznego (nie tylko autyzm)
 33. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 34. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 35. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 36. Afazaja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 37. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 38. Komunikacja funkcjonalna – zajęcia
 39. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 40. Literowanie
 41. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 42. Orientacja w schemacie własnego ciała – zestaw ćwiczeń
 43. Program edukacyjno-terapeutyczny dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 44. Praca z tekstem – kompensacja
 45. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 46. Nauczanie indywidualne
 47. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 48. Edukacja techniczna
 49. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 50. Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i z upośledzeniem umiarkowanym
 51. Rzeczy ich cechy i właściwości – zajęcia
 52. Czasy gramatyczne – rozwój mowy
 53. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 54. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 55. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną
 56. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku
 57. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 58. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 59. Edukacja bazalna odkrywaj świat i się rozwijaj
 60. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 61. Ćwiczenia oddechowe bierne i czynne
 62. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 63. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 64. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 65. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 66. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 67. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 68. Współpraca między nauczycielami 
 69. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 70. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 71. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 72. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 73. Samodzielna praca i zabawa
 74. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 75. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 76. Edukacja techniczna
 77. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 78. Zachowania destrukcyjne w ASD
 79. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 80. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 81. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 82. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 83. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 84. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 85. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 86. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 87. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 88. Uczenie płynności
 89. Relaks
 90. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 91. Dziennik zachowań
 92. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 93. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 94. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 95. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 96. System Marianny Frosing
 97. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 98. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 99. Terapia ręki
 100. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 101. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 102. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 103. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 104. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 105. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 106. Kroje pisma – sposoby
 107. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 108. Budowanie zdań – ćwiczenia
 109. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 110. Techniki relaksacyjne
 111. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 112. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 113. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 114. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 115. Mapy myśli – rewalidacja
 116. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 117. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 118. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 119. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 120. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 121. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 122. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 123. Autyzm – nauka w grupie
 124. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 125. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 126. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 127. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 128. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 129. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 130. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 131. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 132. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 133. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 134. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 135. Emocjometr – materiały
 136. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 137. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 138. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 139. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 140. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 141. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 142. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 143. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 144. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 145. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 146. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 147. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 148. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 149. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 150. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 151. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 152. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 153. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 154. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 155. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 156. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 157. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 158. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 159. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 160. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 161. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 162. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 163. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 164. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 165. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 166. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 167. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 168. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 169. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 170. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 171. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 172. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 173. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 174. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 175. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 176. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 177. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 178. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 179. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 180. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 181. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 182.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 183. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 184. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 185. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 186. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 187. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 188. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 189. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 190. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 191. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 192. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 193. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 194. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
%d blogerów lubi to: