Reklamy

W tej zakładce zbieram i opisuję zajęcia, metody, techniki, ćwiczenia przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i  głębszym, dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, ruchowej, uczniów dyslektycznych, uczniów z ADHD, ADD, ASD oraz dzieci z pokrewnymi zaburzeniami i tych, do których trzeba dotrzeć innymi „kanałami”. Zapraszam do zakładek: (ruszyła nowa strona neuroroznorodni.com – której główną osią jest niepełnosprawność intelektualna, natomiast historyjki społeczne/samoświadomość, instrukcje, schematy, scenariusze i grafomotoryka na  autyzm.life)

TEMATY: