Szarady z emocjami to gra umożliwiająca dzieciom przećwiczenie wyrażania i rozpoznawania emocji

Czego dzieci się uczą

„Pierwszoplanowe: Wyrażanie emocji, rozpoznawanie emocji. Drugoplanowe: Koncentrowanie uwagi, słuchanie, czekanie na swoją kolej, współpraca, kontrola impulsów.

Poziom trudności

Dla średnio zaawansowanych.

Niezbędne umiejętności

Dzieci muszą posiadać wiedzę na temat podstawowych emocji oraz umiejętność rozpoznawania i wyrażania podstawowych emocji (radosny, wściekły, smutny, przerażony). Powinny też umieć stosować się do prostych poleceń, koncentrować uwagę, współpracować oraz czekać na swoją kolej.

Potrzebne materiały

Fiszki lub kartki papieru w formacie A4, pocięte na 4 części oraz stoper lub timer. Na każdej fiszce lub kartce papieru jest napisana nazwa emocji

Aranżacja miejsca

Dzieci powinny usiąść w swoich drużynach w różnych częściach sali, skąd mogą widzieć frontową część sali, w której będą występowali aktorzy. Dzieci mogą siedzieć na krzesłach lub na podłodze.

Opis zabawy

Szarady z emocjami to gra, w której dzieci niewerbalnie odgrywają różne emocje, których nazwy są napisane na kartkach. Celem zabawy jest prawidłowe rozpoznanie przez członków danej drużyny, jaką emocję odgrywa aktor.

Realizacja zabawy krok po kroku

 1. Podziel dzieci na dwie podgrupy (drużyny) oraz powiedz im, żeby usiadły ze swoimi drużynami twarzą w kierunku frontu sali.
 2. Zanim rozpocznie się gra, wytłumacz dzieciom jej zasady:a) Dziecko może rozpocząć odgrywanie emocji na znak prowadzącego.b) Dziecko-aktor nie może nic mówić.

  c) Drużyna aktora powinna zgadywać, jakie uczucie jest odgrywane do momentu, aż padnie prawidłowa odpowiedź lub skończy się czas.

  d) Dzieci z drugiej drużyny powinny siedzieć spokojnie, także próbując zgadnąć, jaka emocja jest odgrywana (można następnie umożliwić im uczestnictwo oraz zdobycie dodatkowego punktu).

 3. Aby rozpocząć grę, wyznacz jedno z dzieci z pierwszej drużyny na aktora i daj mu jedną z kart z emocjami.
 4. Powiedz dziecku, żeby odgrywało emocję zapisaną na karcie po tym, jak dasz sygnał. Przypomnij członkom drużyny aktora, żeby zgadywali, co jest odgrywane i zachęć drugą drużynę, aby pomyślała o możliwych odpowiedziach, jednak nie mówiła ich głośno.
 5. Jeżeli któreś z dzieci z drużyny aktora prawidłowo odgadnie, jaka emocja była przedstawiona, drużyna ta otrzymuje punkt. Jeśli zanim członkowie drużyny aktora trafnie odgadną emocję skończy się czas, druga drużyna dostaje szansę na zdobycie dodatkowych punktów. Drużyna ta powinna wspólnie się naradzić i przedstawić jedną uzgodnioną odpowiedź. Jeśli będzie ona nieprawidłowa, runda kończy się i nikt nie dostaje punktów.
 6. Po zakończeniu rundy przydziel rolę aktora dziecku z drugiej drużyny. Kontynuuj ten krok aż wszystkie dzieci wystąpią w roli aktora lub do momentu, w którym dzieci wystarczająco udoskonala swoje umiejętności.
 7. Zakończenie zabawy: Powiedz dzieciom, że to już koniec zabawy. Poproś żeby usiadły na krzesłach lub na podłodze, twarzą w kierunku frontowej części sali, oraz powiedz im, że nadszedł czas na omówienie gry.

Pytania dotyczące procesu grupowego

 1. Zapytaj dzieci, co musiały zrobić, żeby uczestniczyć w grze. Podkreśl ważność umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji, obserwowania innych, czekania na swoją kolej oraz do stosowania się do poleceń.
 2. Zapytaj dzieci, co musiały robić, kiedy były aktorem.
 3. Zapytaj dzieci, jak się czuły będąc aktorem.
 4. Zapytaj dzieci, jak się czuły zgadując emocje” (Reddy, 2015).

 

źródło: Linda A. Reddy: „Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka…”, PWN, Warszawa 2015