Komunikowanie się – scenariusz zajęć

Komunikowanie się Cele: Uczniowie: poznają czynniki zachowań ułatwiających porozumiewanie siękształtują umiejętności skutecznego komunikowaniastosują aktywne słuchanie w procesie porozumiewania siętworzą pozytywne komunikatyidentyfikują bariery komunikacyjne i ich wpływ na proces porozumiewania sięwymieniają najważniejsze cechy werbalnego i niewerbalnego porozumiewania się Metody i formy pracy: burza mózgówpraca indywidualna praca w grupach/parachmini wykładdramadyskusja Środki dydaktyczne: kartki A4flipchartpapier do flipchartuflamastry Czas: … Czytaj dalej Komunikowanie się – scenariusz zajęć

Panuję nad złością – scenariusz zajęć rewalidacyjnych, ASD

Panuję nad złością – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych osób, kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji Cele: Uczeń: rozpoznaje i nazywa różne stany emocjonalnerozróżnia uczucia pozytywne od negatywnychzna pojęcia: smutek, gniew, złośćopanowuje i przezwycięża złośćpotrafi wskazać zachowania właściwe i niewłaściweumie współdziałać w grupie Metody: podającaeksponującapraktycznych działańmetody aktywizujące Formy: indywidualnazbiorowa … Czytaj dalej Panuję nad złością – scenariusz zajęć rewalidacyjnych, ASD