Dzieci używające efektywnych strategii asertywności częściej odnoszą sukcesy w rozwiązywaniu konfliktów z innymi (Dumani Margolin, 2007)

Umiejętność bycia asertywnym jest powiązana z bezpiecznym przywiązaniem i zaawansowanymi umiejętnościami rozwojowymi, takimi jak umiejętności negocjacji społecznych z rodzicami i innymi dorosłymi.

  1. Stwierdź, czy coś cię denerwuje (np. ktoś wpycha się do kolejki przed tobą).
  2. Pomyśl, w jaki sposób powiedzieć tej osobie o swoich odczuciach.
  3. Podziel się z tą osobą swoimi odczuciami: „Przepraszam, ale nie podoba mi się, kiedy włączasz się do kolejki przede mną”.
  4. Zaproponuj tej osobie inne (alternatywne) zachowanie, które jest akceptowalne: „Proszę poczekaj za mną, aż nadejdzie twoja kolej”.

Konteksty społeczne do ćwiczenia/odgrywania ról w tej sekwencji umiejętności:

  • Twój kolega zabiera ci piłkę, którą się właśnie bawisz.
  • Twoja siostra lub brat popycha cię.
  • Dziecko w twojej klasie zaczyna rysować na twojej kartce (Reddy, 2015).

 

źródło: L. A. Reddy: „Rozwijanie umiejętności społecznych twojego dziecka…”, PWN, Warszawa 2015