Dzieci używające efektywnych strategii asertywności częściej odnoszą sukcesy w rozwiązywaniu konfliktów z innymi (Dumani Margolin, 2007)

Continue reading „Asertywność – ćwiczenia/kartka”

Reklamy