Reklamy

POWIĄZANE ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA, ARTYKUŁY:

 1. Afazja
 2. Syndrom oszusta – lęk i poczucie niewystarczalności
 3. Probiotyki na depresję i stres?
 4. Pokovidowa mgła mózgowa
 5. Zespół Tourette’a
 6. Alergia w spektrum autyzmu – diety eliminacyjne
 7. Friluftsliv – bliżej natury
 8. Porozumiewanie się rysunkiem w spektrum autyzmu – diagnoza i historia Jose oczami Sacksa
 9. Zbyt pochopne diagnozowanie autyzmu i zespołu Aspergera
 10. Spektrum autyzmu, autoagresja SIB – rola wrażeń sensorycznych
 11. Diagnoza przedszkolna, diagnoza 5, 6 latka, diagnoza gotowości szkolnej, karta, arkusz diagnozy…
 12. Wskaźniki wyboru terapii dla dziecka z autyzmem
 13. Mutyzm – oddziaływania terapeutyczne
 14. Konwergencja
 15. Akomodacja – ostre widzenie z różnych odległości
 16. Przeciążenia sensoryczne w ASD
 17. Autyzm – wizyta w szpitalu
 18. Dieta specyficznych węglowodanów
 19. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe w spektrum autyzmu
 20. Jak przeżyć wizytę u lekarza – spektrum autyzmu, sensoryka
 21. Zaburzenia padaczkowe w spektrum autyzmu
 22. Koronawirus – Wirus z Chin
 23. Objawy depresji
 24. Stwardnienie guzowate a autyzm
 25. Zachowania agresywne
 26. Jakie dolegliwości wskazują, że mogę mieć depresję?
 27. Zaburzenia snu w spektrum autyzmu
 28. Samookaleczenia w autyzmie a zakłócenia metabolizmu siarki
 29. Kłopoty z jedzeniem i problemy żołądkowe w ASD
 30. Autyzm – nietolerancja na ruch a integracja sensoryczna
 31. Jak pomóc dziecku z dyspraksją – problemy i wskazówki
 32. Problemy dzieci z dyspraksją
 33. Autyzm i zaburzenia przetwarzania sensorycznego
 34. Dziecko z dyspraksją
 35. Dbanie o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 36. Rozwój połączeń nerwowych a stymulacja sensoryczna
 37. Tłuszcze pożyteczne dla mózgu
 38. Narzędzia uwalniające nadmiar energii
 39. Depresja dziecka
 40. Autystyczny zmysł wzroku – szanuj i daj odpocząć
 41. Aromatyczna kąpiel uspokaja zmysły
 42. Bieganie – scenariusz zajęć
 43. Zażywanie lekarstw i suplementów
 44. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 45. Dziecko, które się gryzie
 46. Słuchanie a słuch w ASD
 47. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 48. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 49. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 50. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 51. ASD – umiejętności motoryczne
 52. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 53. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 54. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 55. Nadwrażliwość na ruch
 56. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 57. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 58. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 59. Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 60. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 61. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 62. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 63. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 64. Niepewność grawitacyjna
 65. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 66. Słuch w szkole
 67. Brak koncentracji uwagi
 68. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 69. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 70. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 71. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 72. Odroczona echolalia
 73. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 74. Komunikacja
 75. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 76. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 77. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 78. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 79. Zawsze spóźnia się na lekcje
 80. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 81. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 82. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 83. Zmysły
 84. Obronność dotykowa w autyzmie
 85. Wrażliwość na dotyk
 86. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 87. Problemy z równowagą
 88. Echolalia – techniki
 89. Wstręt do biżuterii
 90. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 91. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 92. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 93. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 94. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 95. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 96. Ubierać się stosownie do sytuacji
 97. Sensoryka: Dreszcze
 98. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 99. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 100. Sytuacje przeciążające
 101. Autyzm – percepcja
 102. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 103. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 104. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 105. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 106. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 107. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 108. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 109. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 110. Objawy wtórne – nowe podejście
 111. Autyzm – percepcja
 112. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 113. Autyzm – wspólna uwaga
 114. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 115. Dlaczego podskakuję
 116. Dezorientacja
 117. Zachowania sterotypowe
 118. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 119. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 120. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 121. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 122. Ograniczona mimika
 123. Świadomość własnego ciała
 124. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 125. Mózg można naprawić
 126. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 127. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 128. Ruch – nawozem dla mózgu
 129. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 130. Co sprawia radość?