Reklamy

POWIĄZANE ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA, ARTYKUŁY:

 1. Probiotyki na depresję i stres?
 2. Pokovidowa mgła mózgowa
 3. Zespół Tourette’a
 4. Alergia w spektrum autyzmu – diety eliminacyjne
 5. Friluftsliv – bliżej natury
 6. Porozumiewanie się rysunkiem w spektrum autyzmu – diagnoza i historia Jose oczami Sacksa
 7. Zbyt pochopne diagnozowanie autyzmu i zespołu Aspergera
 8. Spektrum autyzmu, autoagresja SIB – rola wrażeń sensorycznych
 9. Diagnoza przedszkolna, diagnoza 5, 6 latka, diagnoza gotowości szkolnej, karta, arkusz diagnozy…
 10. Wskaźniki wyboru terapii dla dziecka z autyzmem
 11. Mutyzm – oddziaływania terapeutyczne
 12. Konwergencja
 13. Akomodacja – ostre widzenie z różnych odległości
 14. Przeciążenia sensoryczne w ASD
 15. Autyzm – wizyta w szpitalu
 16. Dieta specyficznych węglowodanów
 17. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe w spektrum autyzmu
 18. Jak przeżyć wizytę u lekarza – spektrum autyzmu, sensoryka
 19. Zaburzenia padaczkowe w spektrum autyzmu
 20. Koronawirus – Wirus z Chin
 21. Objawy depresji
 22. Stwardnienie guzowate a autyzm
 23. Zachowania agresywne
 24. Jakie dolegliwości wskazują, że mogę mieć depresję?
 25. Zaburzenia snu w spektrum autyzmu
 26. Samookaleczenia w autyzmie a zakłócenia metabolizmu siarki
 27. Kłopoty z jedzeniem i problemy żołądkowe w ASD
 28. Autyzm – nietolerancja na ruch a integracja sensoryczna
 29. Jak pomóc dziecku z dyspraksją – problemy i wskazówki
 30. Problemy dzieci z dyspraksją
 31. Autyzm i zaburzenia przetwarzania sensorycznego
 32. Dziecko z dyspraksją
 33. Dbanie o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 34. Rozwój połączeń nerwowych a stymulacja sensoryczna
 35. Tłuszcze pożyteczne dla mózgu
 36. Narzędzia uwalniające nadmiar energii
 37. Depresja dziecka
 38. Autystyczny zmysł wzroku – szanuj i daj odpocząć
 39. Aromatyczna kąpiel uspokaja zmysły
 40. Bieganie – scenariusz zajęć
 41. Zażywanie lekarstw i suplementów
 42. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 43. Dziecko, które się gryzie
 44. Słuchanie a słuch w ASD
 45. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 46. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 47. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 48. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 49. ASD – umiejętności motoryczne
 50. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 51. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 52. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 53. Nadwrażliwość na ruch
 54. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 55. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 56. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 57. Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 58. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 59. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 60. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 61. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 62. Niepewność grawitacyjna
 63. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 64. Słuch w szkole
 65. Brak koncentracji uwagi
 66. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 67. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 68. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 69. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 70. Odroczona echolalia
 71. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 72. Komunikacja
 73. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 74. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 75. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 76. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 77. Zawsze spóźnia się na lekcje
 78. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 79. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 80. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 81. Zmysły
 82. Obronność dotykowa w autyzmie
 83. Wrażliwość na dotyk
 84. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 85. Problemy z równowagą
 86. Echolalia – techniki
 87. Wstręt do biżuterii
 88. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 89. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 90. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 91. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 92. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 93. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 94. Ubierać się stosownie do sytuacji
 95. Sensoryka: Dreszcze
 96. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 97. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 98. Sytuacje przeciążające
 99. Autyzm – percepcja
 100. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 101. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 102. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 103. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 104. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 105. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 106. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 107. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 108. Objawy wtórne – nowe podejście
 109. Autyzm – percepcja
 110. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 111. Autyzm – wspólna uwaga
 112. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 113. Dlaczego podskakuję
 114. Dezorientacja
 115. Zachowania sterotypowe
 116. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 117. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 118. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 119. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 120. Ograniczona mimika
 121. Świadomość własnego ciała
 122. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 123. Mózg można naprawić
 124. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 125. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 126. Ruch – nawozem dla mózgu
 127. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 128. Co sprawia radość?