POWIĄZANE ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA, ARTYKUŁY:

 1. Konwergencja
 2. Akomodacja – ostre widzenie z różnych odległości
 3. Przeciążenia sensoryczne w ASD
 4. Autyzm – wizyta w szpitalu
 5. Dieta specyficznych węglowodanów
 6. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe w spektrum autyzmu
 7. Jak przeżyć wizytę u lekarza – spektrum autyzmu, sensoryka
 8. Zaburzenia padaczkowe w spektrum autyzmu
 9. Koronawirus – Wirus z Chin
 10. Objawy depresji
 11. Stwardnienie guzowate a autyzm
 12. Zachowania agresywne
 13. Jakie dolegliwości wskazują, że mogę mieć depresję?
 14. Zaburzenia snu w spektrum autyzmu
 15. Samookaleczenia w autyzmie a zakłócenia metabolizmu siarki
 16. Kłopoty z jedzeniem i problemy żołądkowe w ASD
 17. Autyzm – nietolerancja na ruch a integracja sensoryczna
 18. Jak pomóc dziecku z dyspraksją – problemy i wskazówki
 19. Problemy dzieci z dyspraksją
 20. Autyzm i zaburzenia przetwarzania sensorycznego
 21. Dziecko z dyspraksją
 22. Dbanie o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 23. Rozwój połączeń nerwowych a stymulacja sensoryczna
 24. Tłuszcze pożyteczne dla mózgu
 25. Narzędzia uwalniające nadmiar energii
 26. Depresja dziecka
 27. Autystyczny zmysł wzroku – szanuj i daj odpocząć
 28. Aromatyczna kąpiel uspokaja zmysły
 29. Bieganie – scenariusz zajęć
 30. Zażywanie lekarstw i suplementów
 31. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 32. Dziecko, które się gryzie
 33. Słuchanie a słuch w ASD
 34. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 35. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 36. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 37. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 38. ASD – umiejętności motoryczne
 39. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 40. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 41. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 42. Nadwrażliwość na ruch
 43. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 44. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 45. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 46. Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 47. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 48. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 49. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 50. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 51. Niepewność grawitacyjna
 52. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 53. Słuch w szkole
 54. Brak koncentracji uwagi
 55. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 56. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 57. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 58. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 59. Odroczona echolalia
 60. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 61. Komunikacja
 62. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 63. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 64. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 65. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 66. Zawsze spóźnia się na lekcje
 67. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 68. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 69. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 70. Zmysły
 71. Obronność dotykowa w autyzmie
 72. Wrażliwość na dotyk
 73. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 74. Problemy z równowagą
 75. Echolalia – techniki
 76. Wstręt do biżuterii
 77. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 78. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 79. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 80. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 81. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 82. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 83. Ubierać się stosownie do sytuacji
 84. Sensoryka: Dreszcze
 85. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 86. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 87. Sytuacje przeciążające
 88. Autyzm – percepcja
 89. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 90. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 91. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 92. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 93. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 94. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 95. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 96. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 97. Objawy wtórne – nowe podejście
 98. Autyzm – percepcja
 99. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 100. Autyzm – wspólna uwaga
 101. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 102. Dlaczego podskakuję
 103. Dezorientacja
 104. Zachowania sterotypowe
 105. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 106. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 107. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 108. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 109. Ograniczona mimika
 110. Świadomość własnego ciała
 111. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 112. Mózg można naprawić
 113. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 114. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 115. Ruch – nawozem dla mózgu
 116. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 117. Co sprawia radość?