POWIĄZANE ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA, ARTYKUŁY:

 1. Spektrum autyzmu, autoagresja SIB – rola wrażeń sensorycznych
 2. Diagnoza przedszkolna, diagnoza 5, 6 latka, diagnoza gotowości szkolnej, karta, arkusz diagnozy…
 3. Wskaźniki wyboru terapii dla dziecka z autyzmem
 4. Mutyzm – oddziaływania terapeutyczne
 5. Konwergencja
 6. Akomodacja – ostre widzenie z różnych odległości
 7. Przeciążenia sensoryczne w ASD
 8. Autyzm – wizyta w szpitalu
 9. Dieta specyficznych węglowodanów
 10. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe w spektrum autyzmu
 11. Jak przeżyć wizytę u lekarza – spektrum autyzmu, sensoryka
 12. Zaburzenia padaczkowe w spektrum autyzmu
 13. Koronawirus – Wirus z Chin
 14. Objawy depresji
 15. Stwardnienie guzowate a autyzm
 16. Zachowania agresywne
 17. Jakie dolegliwości wskazują, że mogę mieć depresję?
 18. Zaburzenia snu w spektrum autyzmu
 19. Samookaleczenia w autyzmie a zakłócenia metabolizmu siarki
 20. Kłopoty z jedzeniem i problemy żołądkowe w ASD
 21. Autyzm – nietolerancja na ruch a integracja sensoryczna
 22. Jak pomóc dziecku z dyspraksją – problemy i wskazówki
 23. Problemy dzieci z dyspraksją
 24. Autyzm i zaburzenia przetwarzania sensorycznego
 25. Dziecko z dyspraksją
 26. Dbanie o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 27. Rozwój połączeń nerwowych a stymulacja sensoryczna
 28. Tłuszcze pożyteczne dla mózgu
 29. Narzędzia uwalniające nadmiar energii
 30. Depresja dziecka
 31. Autystyczny zmysł wzroku – szanuj i daj odpocząć
 32. Aromatyczna kąpiel uspokaja zmysły
 33. Bieganie – scenariusz zajęć
 34. Zażywanie lekarstw i suplementów
 35. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 36. Dziecko, które się gryzie
 37. Słuchanie a słuch w ASD
 38. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 39. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 40. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 41. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 42. ASD – umiejętności motoryczne
 43. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 44. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 45. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 46. Nadwrażliwość na ruch
 47. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 48. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 49. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 50. Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 51. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 52. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 53. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 54. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 55. Niepewność grawitacyjna
 56. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 57. Słuch w szkole
 58. Brak koncentracji uwagi
 59. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 60. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 61. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 62. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 63. Odroczona echolalia
 64. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 65. Komunikacja
 66. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 67. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 68. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 69. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 70. Zawsze spóźnia się na lekcje
 71. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 72. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 73. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 74. Zmysły
 75. Obronność dotykowa w autyzmie
 76. Wrażliwość na dotyk
 77. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 78. Problemy z równowagą
 79. Echolalia – techniki
 80. Wstręt do biżuterii
 81. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 82. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 83. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 84. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 85. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 86. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 87. Ubierać się stosownie do sytuacji
 88. Sensoryka: Dreszcze
 89. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 90. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 91. Sytuacje przeciążające
 92. Autyzm – percepcja
 93. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 94. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 95. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 96. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 97. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 98. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 99. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 100. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 101. Objawy wtórne – nowe podejście
 102. Autyzm – percepcja
 103. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 104. Autyzm – wspólna uwaga
 105. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 106. Dlaczego podskakuję
 107. Dezorientacja
 108. Zachowania sterotypowe
 109. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 110. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 111. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 112. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 113. Ograniczona mimika
 114. Świadomość własnego ciała
 115. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 116. Mózg można naprawić
 117. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 118. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 119. Ruch – nawozem dla mózgu
 120. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 121. Co sprawia radość?