Reklamy
Reklamy
Reklamy

Obserwowanie i diagnozowanie postępów w rozwoju przedszkolaka to nie dostosowywanie tegoż rozwoju do kart obserwacji czy diagnozy. Aby określić postęp w rozwoju dzieci konieczne jest opracowanie stosownych narzędzi, które pozwolą obserwować ich zachowanie, działanie  w  naturalnym środowisku codziennej zabawy. Nauczyciel opracowuje zatem dla swych przedszkolaków zabawy diagnozujące.

Zabawy diagnozujące w grupie młodszych przedszkolaków możemy przeprowadzić kilka razy w ciągu roku szkolnego, aby określić postęp w rozwoju. Określamy przy tym po jednej umiejętności z każdego obszaru rozwoju, której będziemy się przyglądać, przy czym dana umiejętność w kolejnej zabawie diagnozującej powinna ukazać się w nowym zastosowaniu jej przez przedszkolaka. Planowane zatem nowe sytuacje edukacyjne w kolejnej zabawie diagnozującej, podczas których nauczyciel będzie obserwował aktywność dzieci, powinny dać im szansę na zastosowanie umiejętności w sytuacji nowej. Poniższy konspekt przedstawiać będzie zabawy diagnozujące wstępne. Zabawy przeprowadzamy się dla potrzeb diagnozy wstępnej dzieci najmłodszych w przedszkolu. Nauczyciel obserwuje w szczególności działania dzieci zapisane w obszarach rozwojowych pogrubioną czcionką.

Temat Kolorowe plamy
Cel ogólnyCałościowe wsparcie rozwoju podczas zabaw papierową kulką
Cele szczegółowe
Doświadczenia w obszarach rozwojowych
Dziecko:
W obszarze fizycznym: spaceruje, siada, wstaje, unosi, opuszcza obręcz,trzyma, podaje, odbiera kulkę papieru, wkłada do obręczy, do koszyka,planuje ruch, stempluje, trzyma drugą rękę na stole podczas stemplowania, trzyma papier oburącz kciukami w dół, nalepia skrawki papieru, maże
W obszarze emocjonalnym:cieszy się, panuje nad chęcią wykonania czynności jako pierwszy, wyraża zachwyt, radość, klaszcząc i rozmawiając w czasie zabawy,panuje nad nieprzyjemną emocją (brudne ręce, plama itp.)
W obszarze społecznym: czeka na swoją kolej w zabawie, wyraża podziękowania i gratulacje,współdziała, ćwiczy w grupie, używając wspólnego narzędzia – obręczy hula-hoop,spaceruje w grupie
W obszarze poznawczym: maluje obraz składający się z małych i dużych plam,rozróżnia, nazywa, klasyfikuje plamy według wielkości i koloru, przelicza liczbę kulek, reaguje na wypowiedź nauczyciela „więcej”, „mniej”,nazywa i nadaje znaczenie namalowanym plamom,słucha wypowiedzi nauczyciela, powtarza wypowiedź nauczyciela 
Metody, technikiĆwiczenia i zabawy konstrukcyjne, badawcze, orientacyjno-porządkowe, ćwiczenia 
z przyrządem (obręczą hula-hoop)
Narzędzia, środkiObręcz hula-hoop, koszyczki (tyle, ile grup dzieci), białe kulki papieru (tyle, ile jest dzieci), 
farby w tubach – cztery dowolne kolory (raczej jasne), klej wikol, wycięte czerwone uśmiechy 
z papieru dla każdego dziecka

 

 

PLANOWANE SYTUACJE EDUKACYJNE 

DZIEŃ PIERWSZY

Sala przedszkolna

 • Prace użyteczne. Nauczyciel włącza dzieciom ulubioną melodię jako znak, że czas posprzątać zabawki. Prosi, aby dzieci ułożyły wraz z nim np. cztery obręcze hula-hoop na podłodze.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Papierowy śnieg”. Dzieci chodzą po sali w rytm znanej melodii i klaszczą. Nauczyciel podrzuca w górę białe kulki papieru i na jego sygnał dzieci rozpoczynają zbieranie kulek i ich układanie do wnętrza obręczy hula-hoop rozłożonych na podłodze.
 • Zabawa badawcza „Gdzie więcej, a gdzie?”. Dzieci siadają w grupach wokół obręczy hula-hoop, rozmawiają, dotykają kulki, przeliczają. Nauczyciel rozmawia z dziećmi o tym, w której obręczy kulek jest więcej, a w której mniej. Nauczyciel zaprasza dzieci do przekładania kulek z obręczy do obręczy, taka by każde dziecko siedzące przy obręczy swojej grupy miało dla siebie jedną kulkę. 
 • Ćwiczenia gimnastyczne z obręczą hula-hoop „Wysoko–nisko”. Dzieci chwytają obręcz hula-hoop całą grupą. Nauczyciel pokazuje dzieciom chwyt z kciukiem w dół. Dzieci ćwiczą uchwycenie obręczy w taki sposób kilka razy oraz trzymanie obręczy w pozycjach wysoko–nisko. Ostatnim ćwiczeniem jest położenie obręczy na stole grupy oraz włożenie papierowych kulek do jej wnętrza. 
 • Zabawa badawcza „Kolorowa plama”. Dzieci, przyduszając jedną ręką paluszkami do stołu obręcz hula-hoop, stemplują papierowymi kulkami plamy z farby we wnętrzu obręczy. Obręcz leży na dużym papierze przylepionym do stołu, przy czym w każdym narożniku stołu (papieru) nauczyciel wyciska farbę z tuby na tyle mokrą, aby stała się dobrym środkiem do stemplowania. Dzieci także mażą plamy. Nauczyciel podpowiada, prosi i przypomina, aby ręka, która nie stempluje, trzymała obręcz. 
 • Ćwiczenia samoobsługowe. Mycie rąk, sprzątanie brudnych kulek z papieru. 
 • Ćwiczenia społeczne. Pokaz wykonanych obrazków/wysłuchanie gratulacji nauczyciela/samodzielne wypowiadanie gratulacji przez dzieci.

DZIEŃ DRUGI

Sala przedszkolna

 • Prace użyteczne. Nauczyciel włącza dzieciom ulubioną melodię jako znak, że czas posprzątać zabawki. Prosi, aby dzieci ułożyły wraz z nim np. cztery koszyczki kina podłodze.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Papierowy śnieg”. Dzieci chodzą po sali w rytm znanej melodii i klaszczą. Nauczyciel podrzuca w górę białe kulki papieru i na jego sygnał dzieci rozpoczynają zbieranie kulek i ich układanie do wnętrza koszyczków przygotowanych dla każdej grupy.
 • Zabawa badawcza „Gdzie więcej, a gdzie mniej?”. Dzieci siadają w grupach wokół koszyczków z kulkami, rozmawiają, dotykają kulki, przeliczają. Nauczyciel rozmawia z dziećmi o tym, w którym koszyczku kulek jest więcej, a w którym mniej. Nauczyciel zaprasza dzieci do przekładania kulek z koszyczka do koszyczka, tak by każde dziecko siedzące przy koszyczku swojej grupy miało dla siebie jedną kulkę. Nauczyciel podczas zabawy wkłada do koszyczków dzieci papierowe uśmiechy po jednym dla każdego dziecka. 
 • Ćwiczenia gimnastyczne z kulką, ćwiczenia planowania ruchu. Dzieci chwytają kulki papieru i na podłodze ćwiczą ruch mazania kulką, przygotowując się do mazania klejem. Nauczyciel zwraca uwagę na podparcie drugą ręką w trakcie mazania oraz prosi o mazanie dużej plamy i małej plamy. 
 • Zabawa konstrukcyjna „Uśmiechnięta plama”. Dzieci mażą klejem po papierowych uśmiechach, aby przykleić je na wcześniej wykonane plamy. Plamy (wycięte przez nauczyciela papierowe koła) leżą na stołach. W narożnikach stołów na przyklejonych małych kartkach nauczyciel przygotował dla dzieci klej, np. wikol. Po przyklejeniu uśmiechów dzieci trzymają w grupach papierowe duże koła, wykorzystując chwyt z kciukiem w dół. Nauczyciel wycina dla każdego dziecka uśmiechniętą plamę, rozcinając duże papierowe koło. 
 • Ćwiczenia w nadawaniu znaczeń i wypowiadaniu się oraz prezentacji plam „Dlaczego plama się uśmiecha?”. Nauczyciel prezentuje kilka pomysłów i próbuje zachęcać dzieci do wypowiedzi własnych. 
 • Ćwiczenia społeczne. Pokaz wykonanych obrazków/wysłuchanie gratulacji nauczyciela/samodzielne wypowiadanie gratulacji przez dzieci.

KOMENTARZ DO PLANOWANYCH SYTUACJI EDUKACYJNYCH

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: