Sposoby na złość. Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Klasa II

Temat: Wypowiedzi na temat uczucia złości na podstawie własnych doświadczeń i opowiadania „Historia o złości”. Rozpoznawanie sygnałów złości płynących z ciała. Refleksja nad związkiem złości z krzywdzeniem innych ludzi. Uczenie nieagresywnych sposobów wyrażania złości. ( 45 min.)

Wymagania szczegółowe z podstawy programowej:
słucha wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych I 1.1
słucha z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela I 1.3
wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniami I 2.3
omawia treść przeczytanych tekstów I 2.4
ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości III 1.4

Cele – przewidywane osiągnięcia ucznia
wypowiada się na temat przeczytanego tekstu
ocenia zachowanie bohaterów i udziela im rad
podaje sposoby radzenia sobie ze złością nie krzywdząc innych ludzi
weźmie udział w zabawie ruchowej, plastycznej
Cele sformułowane w języku ucznia
wypowiadasz się na temat przeczytanego tekstu i własnych doświadczeń
znasz nieagresywne sposoby wyrażania złości
uczestniczysz w zabawie ruchowej, plastycznej

Kryteria oceniania ( Nacobezu ).
Podczas zajęć będę zwracać uwagę, czy:
wypowiadasz się na podany temat
wiesz, jak się pozbyć złości bez robienia innym przykrości

Kluczowe pytania
Dlaczego powinniśmy umieć panować nad złością?
W jaki sposób możemy zapanować nad złością?
Kompetencje kluczowe
porozumiewanie się w języku ojczystym
informatyczne
umiejętność uczenia się
społeczne i obywatelskie

Metody pracy: rozmowa, praktyczne działanie, burza mózgów, mapa mentalna.
Formy pracy: indywidualna, praca w dwu- lub trzyosobowych grupach.
Środki dydaktyczne: karty z sylwetką człowieka, chłopca i dziewczynki, tekst opowiadania ” Historia o złości „.

Przebieg zajęć

1. Przypomnienie, jakie dzieci poznały uczucia ( jaką minę robi osoba smutna, wesoła – jeden z uczniów może pokazać to na forum ).
2. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się uczuciem złości. Kto ostatnio widział osobę, która przeżywała złość? Kto mógłby pokazać, jak wygląda człowiek w złości, jaką ma minę, co robi z rękami? Po czym można poznać – patrząc na człowieka, że jest zły?
3. Uczniowie otrzymują kartki A4 z sylwetką człowieka. Będziemy tropić gdzie mieszka złość w ludzkim ciele. Przypomnijcie sobie, kiedy ostatnio się złościliście i co działo się z waszym ciałem. Kto sobie przypomni szybko zaznacza ten fragment na swojej mapie.
4. Rzeczy podawane przez dzieci wspólnie zaznaczamy na dużej sylwetce umieszczonej na tablicy interaktywnej. Sylwetkę podpisujemy ” Mapa złości „.
5. Głośne czytanie przez nauczyciela tekstu ” Historia o złości „. Rozmowa na temat opowiadania – przykładowe pytania:
Co poczuł królik po przebudzeniu? Co czuły inne zwierzęta? Czy miały prawo odczuwać złość? Jak zwierzęta postępowały wobec innych pod wpływem gniewu? Co stałoby się w lesie gdyby każdy w gniewie szukał zemsty?
Jak myślicie czy mamy prawo czuć złość?
Czy z tego powodu możemy krzywdzić innych?
Jakie macie pomysły na rozładowanie złości? ( wspólne szukanie pomysłów na złość bez obrażania czy krzywdzenia innych ).
6. Praca w parach (karty pracy). Proszę abyście na tych kartkach ( sylwetka chłopca i dziewczynki) wypisali swoje propozycje – jak pozbyć się złości nie krzywdząc innych.
7. Czytanie swoich propozycji.
8. Zabawa ruchowa ” Programujemy ruch ” – dzieci stoją w kole, po kolei każde wyciąga z pudełka figurę i kładzie na podłodze jeden za drugim ( koło, trójkąt, kwadrat), każda figura to umówiony ruch. Po każdym wyciągnięciu przez dziecko figury, od początku wszystkie ruchy są powtarzane przez dzieci.
9. Tworzymy wystawę pt. „Sposoby na złość”. Dzieci rysują wybrany przez siebie pomysł na rozładowanie złości.
10. Ewaluacja pracy na lekcji.
Dokończ zdanie:
Z dzisiejszej lekcji najbardziej zapamiętam…………..
Dziś nauczyłem się…………… (Dorota Majchrzak, 2019, edux.pl)

Literatura: Skrypt „Bliżej Dziecka” – Program Przeciwdziałania Przemocy – STOP
( http://www.przemocwszkole.org.pl )

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s