CCZ

ca-cza

ce-cze

co-czo

cu-czu

aca-acza

ece-ecze

oco-oczo

ucu-uczu

ac-acz

ec-ecz

oc-ocz

uc-ucz

cały czas

cenna paczka

coraz częściej

czarna tablica

stłuczona cegła

smaczna cytryna

cztery piece

coś smacznego

czujna owca

czepek pływacki

beczka cebuli

czysty kocyk

Czytaj lub powtarzaj za czytającym 3 razy dziennie.

#cz-c#druk

®Sylwia Iwan

Reklamy