Różnicowanie głosek C-CZ

C-CZ ca-cza ce-cze co-czo cu-czu aca-acza ece-ecze oco-oczo ucu-uczu ac-acz ec-ecz oc-ocz uc-ucz cały czas cenna paczka coraz częściej czarna tablica stłuczona cegła smaczna cytryna cztery piece coś smacznego czujna owca czepek pływacki beczka cebuli czysty kocyk Czytaj lub powtarzaj za czytającym 3 razy dziennie. #cz-c#druk ®Sylwia Iwan