Szukaj

autyzmwszkole.com

Autyzm, ZA, ASD, uczeń z trudnościami, IPET, umiejętności społeczne, rewalidacja, zaburzenia integracji sensorycznej SI, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, wyrównawcze, logopedyczne, edukacja emocji, asystent, scenariusze, instrukcje, schematy, zabawy, metody, gry, pomoc, rozwój

Zajęcia komputerowe – zakres wymagań

Zajęcia komputerowe – Rozwijanie sprawności i umiejętności w środowisku szkolnym dla dzieci z ASD oraz zaburzeniami pokrewnymi w tym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub znacznym

Continue reading „Zajęcia komputerowe – zakres wymagań”

Reklamy

TEACCH

Erick Schopler psycholog z Uniwersytetu Karoliny Północnej opracował w latach 60. model terapii TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped CHildren – terapia i edukacja dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami w komunikacji

Continue reading „TEACCH”

#przypominajki obrazkowe

#przypominajki obrazkowe to strategia dla dzieci z ASD, które opanowały już czytanie

Continue reading „#przypominajki obrazkowe”

Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych

Procedury osiągania celów w programach zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Metody pracy:

Continue reading „Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych”

Tabelka krok po kroku

Tabelki „krok po kroku” to kolejny prosty sposób wizualizacji poszczególnych czynności lub zadań jakie uczeń z ASD ma do wykonania na danym etapie pracy

Continue reading „Tabelka krok po kroku”

Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa

W latach 60. Ivar Lovaas i inni psychologowie zaczęli wykorzystywać metodę stosowanej analizy behawioralnej (ang. applied behavior analysis, ABA)

Continue reading „Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa”

Szczęśliwego Nowego!

Wtorek, 02.01.2017

Uwinęliśmy się ze świętami jak wynajęci do czarnej roboty profesjonaliści, w nowy rok mieliśmy odpoczywać na kanapie z lampką wina i dobrym filmem w akompaniamencie podbalkonowych napie****aczy. Continue reading „Szczęśliwego Nowego!”

Pudło sensoryczne

Większość dzieci z ASD boi się obcego otoczenia i małych przestrzeni, głównie ze względu na utrudnienia związane z analizą informacji przestrzennej

Zapewniając dziecku kontrolę nad środowiskiem, nawet niewielkim, dajemy mu większą pewność siebie w innych sytuacjach. Ponadto umieszczając w pudełku różne przedmioty dziecko musi się nimi zainteresować – dotykać, obracać w dłoniach, oglądać… Continue reading „Pudło sensoryczne”

Kolorowy plan zajęć

Kolorowe plany zajęć są szczególnie przydatne dla dzieci z ASD i z dysleksją, które właśnie rozpoczęły naukę w szkole średniej

Continue reading „Kolorowy plan zajęć”

Blog na WordPress.com.

Up ↑