Edukacja techniczna – rewalidacja/IPET

Edukacja techniczna #uczeń#autyzm#asd#za#niepełnosprawnośćintelektualna#rewalidacja#ipet Dział: Narzędzia i warsztat pracy Treści kształcenia/Oczekiwane osiągnięcia ucznia Przygotowanie do pracy i postępowanie w jej trakcie "Prawidłowo ustala kolejność wykonywanych czynności. Utrzymuje wokół siebie ład i porządek. Wykonuje prace dokładnie, starannie i estetycznie. Dobiera odpowiednie materiały w zależności od wykonywanej pracy. Dba o oszczędne wykorzystanie materiałów. Posługiwanie się narzędziami Zachowuje zasady... Czytaj dalej →

Reklamy

Zarządzanie zachowaniem według Brown’a

Zarządzanie zachowaniem to sztuka porównywalna do sporządzania ciasta, z którego wyrośnie tylko dobry chleb. Wszystko zależy od proporcji składników, wyczucia i praktyki Steve Brown niewątpliwie taką praktykę posiada. Zdobył ją pracując w szkołach publicznych i specjalnych zajmując się dziećmi i młodzieżą z autyzmem i uczniami ze specjalnymi trudnościami w nauce. Jest specjalistą od zachowań trudnych.... Czytaj dalej →

Dysleksja – ogólny schemat nauczania

Dzieci z dysleksją przyswajają wiedzę inaczej niż pozostali uczniowie i dlategokonieczne są ułatwienia #dysleksja#autyzm#za#asd#pokrewne#trudnościwnauce#rewalidacja#ipet Ogólne zasady "Przede wszystkim należy przygotować schemat uczenia dzieci z dysleksją, z którym w ramach rozwoju umiejętności dydaktycznych - powinno się zapoznać całe grono pedagogiczne. Schemat ten może służyć jako zestaw ogólnych wytycznych dla wszystkich nauczycieli w szkole, a także być... Czytaj dalej →

Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie

Dorośli z Zespołem Aspergera uważają, że ich wrażliwość sensoryczna ma większy wpływ na ich życie codzienne niż problemy z zawieraniem przyjaźni, kierowaniem emocjami i znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia "Najpowszechniejszą formą wrażliwości jest wrażliwość na specyficzne dźwięki, ale zdarza się też wrażliwość na doznania dotykowe, intensywność światła, smak i konsystencję pokarmu oraz konkretne zapachy. Przejawy wrażliwości sensorycznej... Czytaj dalej →

Dopasowanie pracy do autystycznego mózgu

Temple Grandin w książce "Mózg autystyczny" opisała wyjątkowe "działanie" umysłów osób z ASD. Niestety nie zawsze logiczne myślenie jest w stanie wygrać ze sztywnością zachowań. Jednak dalsze ignorowanie potencjału neuronietypowych pracowników jest marnotrawstwem, natomiast dostosowanie stanowisk do specyficznego typu myślenia może stanowić problem jeśli szefowie nie będą dostatecznie elastyczni Wzrokowcy "W jakiej pracy najlepiej sprawdzi... Czytaj dalej →

Przerwa

Każdy uczeń potrzebuje przerwy. Autystyczny uczeń powinien mieć więcej wolnego czasu w przyjaznym, kojącym miejscu "Czas na przerwę należy uwzględnić na etapie szacowania ryzyka i/lub układania planu postępowania, na wypadek gdyby opiekun był nieobecny. Kiedy dziecko czuje silny stres i zdenerwowanie, może potrzebować miejsca, które zapewni mu więcej prywatności i ograniczy stymulację. Umieszczając ucznia w... Czytaj dalej →

Sposób na relaks w ZA

Działania powtarzalne jak twierdzi Tony Attwood, dzięki typowej rutynie przewidywalności, pomagają ograniczać stres i ułatwiają relaksację osobom z ASD "Doświadczenie kliniczne z pracy z osobami z zespołem Aspergera wykazuje, że zakres lub dominacja zainteresowań w codziennym życiu danej osoby są proporcjonalne do poziomu stresu: im większy stres, tym większe nasilenie zainteresowania. Posługując się terminologią psychologiczną,... Czytaj dalej →

Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2

Cechy charakterystyczne dysfunkcji dotykowej Poniższe listy kontrolne pozwolą zbadać czy dziecko cierpi na dysfunkcję dotykową. Zaznacz cechy, które u niego zauważasz. Wyłoni się z nich wzór, który pomoże zrozumieć "nie-zgrane" zachowanie. Nie wszystkie cechy mogą dotyczyć twojego podopiecznego. Zaznaczenie wielu pól sugeruje, że cierpi ono na zaburzenie przetwarzania sensorycznego Dziecko pragnące i szukające bodźców sensorycznych... Czytaj dalej →

Autyzm – wskazówki dla szefów

Kariera Temple Grandin - dr zoologii, znana na świecie działaczka na rzecz zwierząt, osoba z autyzmem, udziela cennych rad: "Staram się jeździć z odczytami do środowisk związanych z tworzeniem technologii. Jeżdżę na konferencje dla osób szczególnie uzdolnionych i dla osób z autyzmem, na spotkania hodowców i przetwórców mięsa. Spotykam tam wielu mechaników, którzy mają zaburzenia... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑