Reklamy
Reklamy

Pytanie:

Rodzice ucznia z pierwszego etapu edukacyjnego, objętego kształceniem specjalnym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim w szkole i klasie ogólnodostępnej, chcą wystąpić do dyrektora szkoły o nauczyciela wspomagającego dla swojego dziecka. Czy istnieje taka możliwość, jaka jest podstawa prawna?

Odpowiedź:

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w przypadku opisanym w pytaniu jest możliwe za zgodą organu prowadzącego (§ 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym).

Dyrektor decyduje o zatrudnieniu…

W szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy to uczniów z niepełnosprawnościami innymi niż autyzm, w tym zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone), niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo:

  • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub
  • w przypadku klas I-III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, lub
  • pomoc nauczyciela

z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (§  7 ust. 3 ww. rozporządzenia).W zależności od potrzeb ucznia dyrektor decyduje o tym, kogo i na jakie stanowisko zatrudnić, uwzględniając konieczność realizacji zaleceń określonych w orzeczeniu. Nie musi to być nauczyciel wspomagający, ale osoba, której wsparcie rzeczywiście ma uzasadnienie dla poprawy funkcjonowania ucznia i wyrównania jego szans edukacyjnych

.… za zgodą organu prowadzącego

W przypadku, gdy w szkole uczą się uczniowie z niepełnosprawnością narządów zmysłów, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją i z niepełnosprawnością intelektualną, możliwe jest zatrudnienie dodatkowej osoby za zgodą organu prowadzącego. Występując o wyrażenie takiej zgody dyrektor powinien mieć na względzie realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia (art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo oświatowe).

Marzenna Czarnocka

źródło: portaloświatowy.pl


Reklamy
kingfisher.page

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: