Sprawozdanie – nauczyciel wspomagający

SPRAWOZDANIE
– imię i nazwisko
nauczyciel wspomagający w klasie IV SP

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV;

1. Imię i nazwisko ucznia – zgodnie z orzeczeniem / Autyzm – zespół Aspergera/.

1. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami, przypominałam zasady współpracy w zespole.
Dostosowywałam tempo pracy do możliwości psychomotorycznych ucznia. Tempo i rytm pracy dostosowywałam do aktualnego stanu psychofizycznego ucznia (w razie potrzeby robiłam częste, krótkie przerwy w pracy, stosowałam zmienne tempo lekcji) stopniowałam trudności, zapewniałam poczucie bezpieczeństwa, przyjazną atmosferę /życzliwości, ciepła emocjonalnego/ w tym; w szkole, na wycieczkach szkolnych, warsztatach.
Bazowałam na pozytywnych stronach ucznia, jego umiejętnościach, zainteresowaniach, zachęcałam do samodzielnej pracy, zadawałam dodatkowe pytania w trakcie odpowiedzi ustnych, podczas rozwiązywania zadań z treścią. Podkreślałam osiągnięcia ucznia.
1. Pomagałam:
– w pokonywaniu trudności dot. ćwiczenia w pisemnym dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu liczb, rozwiązaniu zadań z treścią, zrozumieniu zjawisk przyrodniczych, poznawaniu anatomii i fizjologii człowieka, w zakresie edukacji polonistycznej, historycznej oraz w zakresie języka j. angielskiego – trudności w pisaniu, budowaniu zdań;
2. – w odpowiadaniu na zadane pytania,
3. – sporządzałam plany dnia w szkole na poziomie zrozumiałym dla ucznia, ( symbole, tabliczka mnożenia, piktogramy, itp.;
4. – uprzedzałam o zmianach- tj zastępstwa, warsztaty, zmiana nauczyciela (j. polski), sprawdzałam czy zadanie domowe zostało dobrze zapisane i czy uczeń rozumie, na czym ono polega.
5. – uczniowi rozładowywać negatywne emocje,
– wspierałam podczas zajęć lekcyjnych, pomagałam w czasie uczenia nowych aktywności, polecenia ustne uzupełniałam w sposób wizualny/wzrokowy, zależnie od poziomu zrozumienia przez ucznia np. poprzez zapisanie polecenia na kartce, pokazanie piktogramu czy zdjęcia.
– motywowałam do pracy – gdy w zachowaniu ucznia (X ) występowała postawa biernego oporu, gdy nie chciał wykonywać prac, wyłączał się podczas lekcji ( 3-4 godzina lekcyjna);
– zapewniałam uczniowi odpowiednią dawkę ruchu podczas lekcji;
-wspierałam w samodzielnej pracy;

Prowadziłam stałą obserwację ucznia
– przekazywałam informacje codziennie rodzicom ucznia.

Zaleceniem PPP jest m.in. udział ucznia – w rewalidacji, socjoterapii, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne.
– zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych – godzina tygodniowo.
Uczeń objęty jest indywidualną opieką pedagoga szkolnego;
__

W porozumieniu z nauczycielami przedmiotu :
– przygotowywałam odpowiednie metody oraz pomoce do pracy z uczniami
– dostosowywałam wymagania do indywidualnych potrzeb uczniów,
– integrowanie zespołu klasowego,
– nauka tolerancji ,wzajemnej pomocy,
– wypracowanie atmosfery życzliwości, akceptacji.
– wzmacnianie pozytywne: pochwały, przywileje,
– niwelowałam presję czasu.
– stała współpraca z rodzicami/opiekunami –wymiana informacji w dzienniczku ucznia, dzienniku elektronicznym – platforma edukacyjna oraz w kontaktach indywidualnych, przeprowadzałam rozmowy telefoniczne w miarę potrzeb;

– stała współpraca z : pedagogiem szkolnym, socjoterapeutą, logopedą, nauczycielami przedmiotu.

2019 rok Imię i nazwisko nauczyciela (Jolanta Dąbrowska, 2019).

źródło: edux.pl

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s