Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z... nr orzeczenia... rok szkolny... Zajęcia rewalidacyjne z ... prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w … określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr …, analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych … Czytaj dalej Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych