Uczeń z zespołem Aspergera – przykładowe sprawozdanie nauczyciela wspomagającego

Uczeń z zespołem Aspergera - przykładowe sprawozdanie nauczyciela wspomagającego