Reklamy

Uczeń z zespołem Aspergera – przykładowe sprawozdanie nauczyciela wspomagającego