Reklamy
Reklamy
Reklamy

Jak twierdzi prawnik dr Adam Balicki: „Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego powinny być dostosowane do potrzeb dzieci, z jakimi będzie pracował a wynikającymi z posiadanych przez nie orzeczeń zgodnie z przepisem paragraf 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (tj. DzU 2014 r., poz. 414) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych za zgoda organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Nauczyciele wspomagający zgodnie z przepisem paragraf 6 ust. 3 przywołanego rozporządzenia:

 • prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;
 • prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 • uczestniczą w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 • udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Z powyższego wynika, że nauczyciel wspomagający powinien posiadać kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki takiego wykształcenia nie daje.

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli w poszczególnych typach szkół reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dzu 2013 r., poz. 1207). Zgodnie z przepisem paragraf 4 przywołanego rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej posiada osoba, która ukończyła:

 • studia magisterskie na kierunku/specjalności zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;
 • studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla takiego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia magisterskie na kierunku lub specjalności innej niż wskazane wyżej studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia pierwszego stopnia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowania pedagogiczne lub
 • studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia wyższe na kierunku/specjalności innym niż wskazane wyżej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • ukończyła zakład kształcenia nauczycieli o specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom lub
 • ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności wskazanej wyżej, ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub
 • studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Zatrudnianie i zwalnianie

Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. DzU 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników i od jego kompetencji należy m. in. zatrudnienie i zwalnianie pracowników szkoły, jak również przydział zadań dydaktycznych. Podejmując decyzje kadrowe, dyrektor szkoły musi kierować się przepisami prawa. Przede wszystkim musi zatrudniać nauczycieli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz posiadanym stopniem awansu zawodowego…”.

źródło: art. dr Adama Balickiego pt. „Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego” – oswiataiprawo.pl

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: