Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego

Jak twierdzi prawnik dr Adam Balicki: "Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego powinny być dostosowane do potrzeb dzieci, z jakimi będzie pracował a wynikającymi z posiadanych przez nie orzeczeń zgodnie z przepisem paragraf 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie … Czytaj dalej Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego