Reklamy
Reklamy
Reklamy

Wysokość wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego nie jest uregulowana w szczególny sposób, a więc będą tutaj obowiązywały ogólne zasady jego naliczania.

Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) wynagrodzenia nauczyciela składa się z:

  • wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela.

Wynagrodzenie nauczyciela zależy przede wszystkim od podstawy zatrudnienia oraz stopnia awansu zawodowego i poziomu wykształcenia. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów Karty Nauczyciela ich wynagrodzenie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU z 2005 r. nr 22, poz. 181, z późn. zm.).

Zgodnie z ostatnią nowelizacją wspomnianego rozporządzenia z dnia 14 lipca 2010 r. (DzU z 2010 r. nr 131, poz. 885) minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli od 1 września 2010 roku będzie wynosiło:

  • w przypadku nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym: 2039 zł stażysta, 2099 zł kontaktowy, 2383 zł mianowany, 2799 zł dyplomowany
  • w przypadku nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym: 1794 zł stażysta, 1838 zł kontraktowy, 2077 zł mianowany, 2437 zł dyplomowany
  • w przypadku nauczycieli posiadających tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego języków obcych: 1584 zł stażysta, 1622 zł kontaktowy, 1822 zł mianowany, 2130 zł dyplomowany
  • pozostałe wykształcenie: 1363 zł stażysta, 1393 zł kontraktowy, 1552 zł mianowany, 1807 zł dyplomowany.

Kształcenie specjalne

Ponadto zgodnie z przywołanym wcześniej rozporządzeniem płacowym z 2005 roku prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach, oddziałach, szkołach specjalnych, jak też prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego uznane zostało za pracę prowadzoną w warunkach trudnych (paragraf 8 pkt 8) lub uciążliwych, jeżeli zostały spełnione przesłanki par. 9 ust. 1 pkt 1 przywołanego rozporządzenia. Z tego tytułu, zgodnie z art. 34 Karty Nauczyciela, nauczycielowi należy się dodatek.

W placówce gdzie nie obowiązuje Karta Nauczyciela, a więc podstawą zatrudniania będą przepisy Kodeksu pracy, to wysokość uposażenia będzie wynikała z zawartej umowy (Adam Balicki, 2015).

źródło: oswiataiprawo.pl – art. Adam Balicki: „Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego”.

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: