Wynagrodzenie nauczyciela wspomagajacego

Wysokość wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego nie jest uregulowana w szczególny sposób, a więc będą tutaj obowiązywały ogólne zasady jego naliczania. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) wynagrodzenia nauczyciela składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki … Czytaj dalej Wynagrodzenie nauczyciela wspomagajacego