Reklamy
Reklamy

apple_books

Zgodnie z przyjętą w czerwcu przez rząd uchwałą pomocową w ramach programu „Wyprawka szkolna”, polegająca na dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (tj. książek pomocniczych, kart pracy, ćwiczeń rewalidacyjnych, opracowań wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej), w roku szkolnym 2015/2016 objęci zostaną uczniowie III klasy szkoły podstawowej, III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, IV klasy technikum oraz uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Błędna kwota

Jak wykazało ministerstwo – z analizy wzorów wniosków udostępnionych na stronach internetowych szkół dotyczących pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” wynika, że w niektórych placówkach kwota kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy jest podawana błędnie.

Błąd polega na wymaganiu od rodziców przedstawienia dochodu obliczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone na podstawie tej ustawy wynosi 456 zł). Tymczasem należy stosować kryterium dochodowe, o którym mowa w świadczeniach rodzinnych, wynoszące 574 zł.

Dochody

Przypomniano także, że zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013.

Resort edukacji poinformował także, że skierował list do dyrektorów szkół i organów je prowadzących, aby zwrócili szczególną uwagę na prawidłowość składanych wniosków. „Stosowania przez szkoły innych zasad wyliczania dochodu może powodować nieprawidłowości w realizacji programu – w tym ograniczenie liczby odbiorców pomocy” – zaznaczono w komunikacie.

Programem, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie, objęci są uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dotyczy to uczniów wszystkich typów szkół. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc może…

Pomoc udzielona może być uczniom z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, a którzy ze względu na uzasadnione przypadki i indywidualną sytuację życiową rodziny wymagają takiej pomocy. Uzasadnieniem może być m. in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania i zdarzenia losowe.

Wyprawka szkolna

Pomoc w ramach wyprawki przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Złożyć go może także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek złożyć trzeba u dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym (2015/2016) uczęszczał uczeń.

Terminy składania wniosków ustalają odpowiednio: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a także minister kultury (dot. szkół muzycznych, plastycznych i baletowych) oraz minister rolnictwa (dot. szkół rolniczych).

Wysokość kwoty dofinansowania zależy m. in. od typu szkoły, w której uczy się uczeń, klasy oraz od rodzaju niepełnosprawności. I tak wysokość dofinansowania na jednego ucznia wyniesie 225 zł (np. dla ucznia III klasy szkoły podstawowej) do 450 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego – maksymalnie 770 zł na ucznia.

(Warto zwrócić uwagę na tzw. „podręczniki do kształcenia specjalnego”, bo w cytowanym artykule autorzy nie wyjaśniają pojęcia).

Faktura

Kwota dofinansowania zwracana jest rodzicom ucznia po przedstawieniu faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych.

MEN szacuje, ze w roku szkolnym 2015/2016 z programu „Wyprawka szkolna” będzie mogło skorzystać ok. 231,3 tys. uczniów, w tym ok. 91,6 tys. z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na realizację programu w roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano 51 mln zł z budżetu państwa.

Niezaleznie od programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2015/2016 część uczniów będzie mogła korzystać z wieloletnich darmowych podręczników będących własnością szkół, w których będą się oni uczyć. Chodzi o uczniów klasy I, II, III i IV szkoły podstawowej o raz I klasy gimnazjum.

Docelowo od września 2017 roku wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają się uczyć z podręczników będących własnością szkół”.

źródło: art. „MEN: kryterium dochodowe w programie „Wyprawka szkolna” wynosi 574 zł”: polskieradio.pl /2015


Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: