Reklamy
Reklamy
Reklamy

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów – II etap nauczania

Historia i wiedza o społeczeństwie

 • Sporządzanie wykresów, diagramów, taśm czasu, notatek w formie zestawień, tabel.
 • Uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem pojęć, nazwisk, dat, wydarzeń historycznych.
 • Wspomaganie, dawanie więcej czasu na przypomnienie nazw, terminów, dyskretne naprowadzanie.
 • Sporządzanie krótkiej notatki z lekcji.
 • Systematyczne i cykliczne powtarzanie i utrwalanie nowego materiału.
 • Pozwolenie na zastąpienie liczb rzymskich arabskimi; utrwalenie liczb rzymskich.
 • Wykorzystanie aktywnych metod nauczania, angażujących jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, słuch), wprowadzanie elementów dramy.
 • Stosowanie różnorodnych form pracy: wycieczki i lekcje muzealne, spotkania z twórcami ludowymi, ludźmi zasłużonymi dla regionu, uczestnikami ciekawych wydarzeń, kustoszami.
 • Wykorzystywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych: map, tekstów źródłowych, filmów historycznych, widokówek, zdjęć, diagramów, wykresów, osi czasu, reprodukcji obrazów związanych z wydarzeniami historycznymi, portretów władców, wycinków prasowych, plansz, albumów, przeźroczy i tym podobnych.
 • Skracanie uczniowi tekstów przez wskazywanie najistotniejszych informacji do opanowania (zaznaczenie w podręczniku, zakreślanie markerem ważnych fragmentów lub podanie uczniowi krótkiej notatki).

W czasie odpowiedzi ustnych, odpytywania:

 • stwarzanie życzliwego klimatu, który ośmieli ucznia do udzielania odpowiedzi;
 • budzenie wiary w możliwości ucznia, stosowanie wzmocnień pozytywnych;
 • stosowanie pytań pomocniczych ukierunkowujących tok myślenia;
 • odpytywanie z fragmentów wcześniej omówionego materiału;
 • podanie zestawu pytań z określonego działu historii, które znajdą się w teście;
 • przy tematach przekrojowych udzielanie wsparcia poprzez zadawanie dodatkowych pytań naprowadzających, pomaganie w porządkowaniu, selekcjonowaniu wiadomości, formułowaniu i wyciąganiu wniosków.
 • Zaznaczanie dziecku fragmentów, które stanowią odpowiedź na podane zagadnienia, pytania.
 • Wspomaganie dziecka poprzez podejście do niego i odczytanie poleceń, które są dla niego niezrozumiałe.
 • Wykorzystywanie w czasie lekcji różnych źródeł wiedzy przy nieznacznej pomocy nauczyciela, pokazanie sposobu odczytywania informacji, na przykład odczytywanie z tabeli, osi i tym podobnych.
 • Wykorzystanie różnorodnych form sprawdzenia wiedzy.
 • Zapisywanie przez nauczyciela (na przykład na tablicy) lub ucznia krótkich notatek z lekcji.
 • Dzielenie materiału na małe części.
 • Stosowanie zróżnicowanych sprawdzianów i prac domowych, różnorodnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.
 • Nieocenianie wyłącznie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia.

Ocenianie:

 • aktywności na zajęciach;
 • kart pracy;
 • pracy w grupach;
 • sprawdzianów, testów;
 • odpowiedzi ustnych (Naprawa, Tanajewska, Mach, Szczepańska, 2017).

Więcej podobnych tematów w zakładce DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska, C. Mach, K. Szczepańska: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych…”, HARMONIA, Gdańsk 2017

Reklamy

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #wskazówki #ZA #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: