Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów - II etap nauczania Historia i wiedza o społeczeństwie Sporządzanie wykresów, diagramów, taśm czasu, notatek w formie zestawień, tabel.Uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem pojęć, nazwisk, dat, wydarzeń historycznych.Wspomaganie, dawanie więcej czasu na przypomnienie nazw, terminów, dyskretne naprowadzanie.Sporządzanie krótkiej notatki z lekcji.Systematyczne i … Czytaj dalej Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych