Reklamy
Reklamy

Samhain i Beltaine, czyli najważniejsze celtyckie święta

Beltaine to święto o odległym rodowodzie. Znajdziemy w nim podobieństwo do znacznie lepiej nam znanych Zielonych Świątków. Przypadające na noc z 30 kwietnia na 1 maja obchody, związane są z rozpoczęciem pory letniej w kalendarzu celtyckim. Przepełniona magiczną symboliką wyjątkowa noc to święto miłości i płodności, a także radości z nadejścia dłuższych i cieplejszych dni, dających nadzieję na urodzajny plon. 

W kalendarzu celtyckim próżno szukać znanych nam współcześnie czterech pór roku. Rok dzielono tylko na dwie główne pory – jasną (letnią) i ciemną (zimową). Przejście z jednej do drugiej wiązało się z przeprowadzaniem tradycyjnych obchodów. W nocy z 30 października na 1 listopada symbolicznie nadchodziła pora zimna. Podczas drugiego najważniejszego święta Celtów – Samhain – spędzano bydło z letnich pastwisk i rozpalano ogniska, których płomień miał mieć oczyszczającą i ochronną moc, przygotowując ludzi i zwierzęta na trudniejszy czas roku. Składano także duchom ofiary z jedzenia i picia, aby zapewnić sobie przetrwanie do czasu wiosny. Zwyczaj ten około IX wieku wraz z rozwojem Chrześcijaństwa, dał początek współcześnie nam znanemu Świętu Zmarłych (All Saint’s Day).

Nadejście pory letniej było okazją do równie hucznych celebracji. Wraz z nastaniem dłuższych dni można było bowiem przystąpić do pracy w polu oraz przy zwierzętach i mieć nadzieję na owocny plon. W święcie ogień również zajmował istotną pozycję, będąc symbolem odradzającego się, dającego życie słońca. 

Magiczna moc ognia

Ogniska, rozpalane podczas obchodów Beltaine, nie były stosami przypadkowo zebranych drewienek i chrustu. Ich magiczna moc tkwiła bowiem według celtyckich wierzeń w odpowiednim przygotowaniu. Trzech ludzi trzykrotnie udawało się, by zgromadzić drewno z dziewięciu gatunków drzew. Dopiero tak odpowiednio przygotowane ogniska płonęły świętym ogniem Beltaine.

Celtowie byli ludem pasterskim, zatem ważną część obchodów stanowiło przeprowadzenie bydła pomiędzy płonącymi ogniskami, przed wyprowadzeniem ich na letnie pastwiska. Wierzono, że dzięki oczyszczającej mocy ognia, zwierzęta będą chronione od chorób, a stado w kolejnym sezonie powiększy się o wiele młodych.

Ogniska nie służyły jednak wyłącznie do błogosławienia zwierząt. Planujący długie wyprawy przeskakiwali przez ogień trzykrotnie, aby zagwarantować sobie pomyślność. Gdy płomienie nieco przygasały, przeskakiwały przez nie młode kobiety, którym miało to zagwarantować dobrych mężów. Do zabawy przyłączały się także dzieci. Gdy w palenisku zostawał niemal sam żar, po popiołach przechodziły nawet kobiety ciężarne, z nadzieją, że przyniesie im to szczęśliwe rozwiązanie. Tlące się pozostałości po ognisku rozrzucano pomiędzy roślinami, aby zapewnić owocny plon. Każda rodzina zabierała także żarzące się węgle, by rozpalić nimi ogień w domowych paleniskach.

Majowa Królowa i Zielony Człowiek

Oprócz rytuałów związanych z ogniem, Beltaine nierozłącznie wiąże się również z kwiatami. Dekorowano nimi domostwa, a młode kobiety przez całą noc zbierały kwiaty, aby wykonać z nich wianki, które następnie wplatały we włosy. Wianki puszczano także na strumieniach, jeziorach czy rzekach, chcąc zaskarbić sobie w ten sposób przychylność rzecznych duszków.

Mężczyźni przygotowywali tzw. słup majowy (maypole) – ze ściętego drzewa usuwano gałęzie i tak powstały pal, wbijano w ziemię, a następnie przyozdabiano roślinami i wstążkami. Na szczycie umieszczano kwietny wianek. Wokół tego słupa odbywały się tańce. Uczestnicy podczas trwającej zabawy trzymali w rękach kolorowe wstążki, które splatały się w tańcu, tworząc barwne wzory na majowym słupie.

Spośród grona niezamężnych panien wybierano Majową Królową (May Queen), która następnie dobierała sobie „małżonka” – Zielonego Człowieka (Jack in the green). Nazwa ta wywodzi się od dawnego boga natury i odrodzenia. Parę sadzano na ukwieconym powozie i obwożono po całej osadzie. Mieli oni symbolizować boską parę, jedność słońca i ziemi.

Beltaine dziś

Wraz z nadejściem Chrześcijaństwa, częściowo odchodzono od pogańskich zwyczajów i tradycji. Podobny los spotkał Beltaine, które stopniowo zanikało w tradycji w XIX wieku, choć nie możemy powiedzieć, że całkowicie o nim zapomniano. Obecnie, corocznie w Edynburgu organizowane są obchody, wzorowane na świętach typowych dla celtyckich przodków mieszkańców tych ziem. Beltaine Fire Festival przyciąga każdego roku tysiące uczestników – turystów i pasjonatów historii, a jego organizacja to efekt intensywnej pracy kilkuset osób! 

Nocne obchody rozpoczyna uroczysta procesja przy akompaniamencie bębnów, na której czele kroczy, a jakże, Majowa Królowa i Zielony Człowiek. Za nimi podążają odziani w tradycyjne celtyckie stroje członkowie grup rekonstrukcyjnych. Kulminacyjny punkt wydarzenia stanowi rozpalenie przez prowadzącą parę ogromnego ogniska, po czym następuje czas tańców i radosnej biesiady umilanej przez występy zespołów folkowych.

W celu zapewnienia ciągłości organizacji wydarzenia, a także, by móc koordynować prace tak ogromnej grupy ludzi, powołano stowarzyszenie Beltane Fire Society, które na swoich stronach nie tylko propaguje wiedzę o festiwalu ognia, ale również zaprasza do współtworzenia tego niesamowitego powitania lata (źródło: earlystage.pl).

Reklamy

Dzień Ognia – scenariusz zajęć w przedszkolu

Cele ogólne:
• poznanie ognia, jako groźnego i pożytecznego żywiołu;
• zapoznanie dzieci z wyglądem wozu strażackiego;
• utrwalanie zasad bezpieczeństwa;
• zapoznanie dzieci z pracą strażaka;
• kształtowanie prawidłowego wypowiadania się na dany temat;
• kształtowanie codziennych nawyków higienicznych;
• ćwiczenie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej (opanowania emocji);
• wdrażanie do wspólnego śpiewania piosenki;
• doskonalenie zdolności plastycznych;
• doskonalenie liczenia w zakresie 10;
• rozwijanie syntezy słuchowej.

Reklamy

Cele operacyjne:
Dziecko:
• wie, do czego potrzebny jest ogień i jakie niesie zagrożenia;
• wie, jak wygląda wóz strażacki;
• zna numer alarmowy do straży pożarnej;
• wie, na czym polega praca strażaka;
• liczy w zakresie 10;
• przestrzega zasad podczas gier planszowych;
• sprawnie ustawia się w kole;
• stosuje zwroty grzecznościowe wobec swoich kolegów oraz osób starszych;
• słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści;
• śpiewa piosenkę z dziecięcego repertuaru;
• uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytm słuchanej muzyki;
• dokonuje syntezy słuchowej na poziomie głoski;
• dzieli wyraz na sylaby;
• wykonuje pracę plastyczną na podany temat;
• potrafi dobierać odpowiednie kolory;
• doskonale rozumie i wykonuje polecenia Nauczyciela.

Metoda:
• Słowna, oglądowa – pokaz, podająca – opowiadanie, zabawa muzyczno-ruchowa, zajęć praktycznych – podział wyrazu na sylaby oraz głoski.

Formy pracy:
• Zbiorowa, indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:
• Płyta CD, opowiadanie, obrazki przedstawiające ogień w różnej postaci, obrazek wozu strażackiego i nr alarmowego, obrazki ognia i kasku – nagroda za zajęcia.

Przebieg zajęć:

1. Schodzenie się dzieci do przedszkola.
2. Zabawy w małych grupach – gra sylaby, mozaika, konstruowanie budowli z klocków.
3. Ćwiczenia poranne (pajacyki, przysiady, skłony, zabawa „sufit – podłoga”, zabawa „Misie szare”, spacer dookoła sali – wdech nosem, wydech ustami)
4. Zajęcia obowiązkowe:
• Powitanka – Iskierka przyjaźni. Uściśnięcie dłoni kolegi – przekazanie iskierki.
• Rozwiązanie zagadki:
Jestem pożyteczny, lecz wyrządzam też szkody, daję ludziom ciepło i boję się wody. (ogień)
Wyodrębnienie głoski w nagłosie w wyrazie ogień. Podział wyrazu na sylaby, liczenie sylab.
• Wysłuchanie historii Jacka i Agatki pt.,, Wybuch pożar – wzywamy straż pożarną”.
Odpowiadanie na pytania dotyczące treści opowiadania:
Co mogłoby się wydarzyć, gdyby Jacek nie posłuchał Agatki?
Czy pamiętacie, co Agatka mówiła Jackowi?
Jak waszym zdaniem mogła się ta historia zakończyć, gdyby w porę nie przyjechała straż pożarna?
• Rozmowa na temat zastosowania ognia:
– co to jest ogień – to zjawisko w przyrodzie;
– do czego jest potrzebny (gotowanie, ogrzewanie, wytwarzania energii elektrycznej – oświetlanie, przemysł);
– jaki on jest (określenia: potrzebny, niebezpieczny, straszny itp)
• Rozmowa o zagrożeniach, jakie niesie ogień.
Jakie szkody wyrządza ogień? (pożar lasu, łąki, budynków, straty w ludziach, zniszczenia w przyrodzie).
Kto gasi pożar? (straż, strażak)
• Zabawa ruchowa – Jak myślicie, jacy powinni być strażacy?
Żeby mieć świetną kondycję, muszą dużo ćwiczyć.
Gimnastyka – piosenka:
Głowa, ramiona, /kolana, pięty – 3x
Głowa, ramiona, kolana, pięty, oczy, uszy, usta, nos.(coraz szybciej).
• „Wóz strażacki”- zajęcia plastyczne. Omówienie wyglądu wozu strażackiego. Kolorowanie wozu strażackiego.
• Wystawa prac dzieci na tablicy przedszkolnej.
• Podsumowanie zajęć.
– Czy potraficie podać przykłady sytuacji, których skutkiem mógłby być pożar?
– Czy możecie powiedzieć, w jakich sytuacjach są nam jeszcze potrzebni strażacy? (pożar, powódź, wypadek, ściąganie kotów z drzew, wyciągnięcie z wody topiącej się osoby)
• Wręczenie obrazków (kask lub ogień), jako ocena pracy dzieci w czasie zajęć.
5. Przygotowanie do śniadania i śniadanie. Mycie zębów po śniadaniu.
6. Logorytmika.
7. Zajęcia z języka angielskiego.
8. Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Zabawa „Rolnik sam w dolinie”, „Baba Jaga”, tor przeszkód.
9. Powrót do przedszkola.

autor: Joanna Borusiak

Numery alarmowe kart do druku


Zabawy edukacyjne tematyczne scenariusze zajęć godzina wychowawcza

Żywiołki

 Projekt „Żywiołki” jest realizowany w Przedszkolu nr 97 we Wrocławiu w 3 grupach (Krasnoludki, Chochliki i Leśne Ludki). W lutym przedszkolaki poznawały OGIEŃ. W każdej z grup temat „ognia” realizowany był przez kilka dni. Zajęcia obejmowały następujące obszary:

1. Tematyczny kącik – przez jeden dzień w każdej sali było dostępne miejsce, w którym dzieci mogły swobodnie poznawać żywioł ognia. Wśród proponowanych aktywności były:

•   oglądnie książek związany z tematem ognia, pożarów, straży pożarnej itp.

•   kolorowanki nawiązujące do poznanej tematyki

•   zabawki, atrybuty nawiązujące do straży pożarnej

2. Doświadczenia i eksperymenty – dzieci poznawały, doświadczały, obserwowały, eksperymentowały z ogniem. Przeprowadzone doświadczenia i eksperymenty:

•   „Co to jest?” – dzieci oglądały płomień ognia, określały jego właściwości: kolor, temperaturę, zapach itp. Ogień daje ciepło, światło, jest niezbędny do życia.

•   „Co powstaje w trakcie spalania?” – dzieci obserwowały jak na porcelanie, szkle w trakcie spalania pojawia się sadza.

•   „Ogień potrzebuje tlenu” – zapaloną świeczkę przykrywamy szklanką. W trakcie eksperymentu świeczka zgasła. Płomień świecy pali się dzięki tlenowi, gdy tlenu pod szklanką zabraknie, płomień zgaśnie.

•   „Ogień potrzebuje tlenu” cz. 2 – Podpalamy trzy świeczki. Jedną świeczkę zostawiamy ze swobodnym dostępem tlenu, a dwie pozostałe przykrywamy jednocześnie szklankami różnej wielkości. Świeczka ze stałym dostępem tlenu pali się, pod mniejszą szklanką zgasła szybciej, a pod większą później. Obie świeczki bez dostępu tlenu zgasły.

•   „Przenoszenie ognia” – przenoszenie ognia za pomocą zapałki, co pozwoliło dzieciom zaobserwować, jak szybko ogień się rozprzestrzenia i jak może być niebezpieczny.

•   „Co się pali ?” – poznanie materiałów, które bardzo szybko płoną : drewno, papier, wełna, bawełna, plastik oraz takich ,które się nie zapalają : metal, porcelana.

Ogień

Ogień – to źródło ciepła na Ziemi

Bez niego wszyscy byśmy zginęli

Zamarzli z zimna mówiąc wprost

I nie wystarczy Ci tylko koc

Ogień to także w kuchni podstawa

Na ogniu mama garnki stawia

Gotuje obiad, śniadanie, kolacje

Piecze kiełbaski, gdy są wakacje

Przy ogniu ogrzać się także możesz

Gdy zimno zrobi się na dworze

A ty przy ognisku z rodzicami

Chcesz się pobawić świetlikami

Lecz ogień bywa także groźny

Dlatego musisz być ostrożny

Bo gdy go wiatr ze sobą niesie

Pożar gotowy w całym lesie

Więc gdy Ci mama w domu gotuje

Ostrożnie z ogniem, bo jak poczujesz

Języków jego gorących drżenie

Możesz mieć groźne poparzenie

Pamiętaj zawsze to przysłowie

„Nie igraj z ogniem – Dbaj o zdrowie!”

W kontakcie z ogniem bądź rozważny

Bo poparzenie to uraz poważny.

3. Plastyczne inspiracje:

·         przedszkolaki wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem farb, malowały palcami, inspiracją pracy były płomienie ognia;

·         wykonywały prace wykorzystując sadzę tworzącą się w czasie spalania

·         kolorowanki związane z tematyką ognia, straży pożarnej

Reklamy

4. Żywioł w mojej okolicy – w ramach poznawania kolejnego żywiołu, dzieci odwiedziły remizę Straży Pożarnej, mieszczącą się w okolicy naszego przedszkola. Poznały z pracę strażaków, miały okazję z bliska obejrzeć pojazdy, sprzęt, stroje potrzebne w czasie gaszenia pożarów.

5. Potrzebny i niebezpieczny – w trakcie zajęć dzieci dowiadywały się, dlaczego ogień jest dla nas tak ważny i potrzebny:

·         ogień – niezbędny do przygotowania posiłków;

·         ogień potrzebny do ogrzewania, wytwarzania ciepła;

·         ogień – daje światło

Niebezpieczeństwa:

·         ogień – źródło pożarów;

6. Żywioł w ruchu – w poznawaniu żywiołu jakim jest ogień, nie mogło zabraknąć zabaw ruchowych, które dzieci uwielbiają:

·         „Strażacy ruszają do akcji” – na umówiony sygnał dzieci ruszały (biegnąc) do akcji ratowniczej;

·         Strażacki tor przeszkód – strażacy muszą w czasie akcji pokonywać wiele przeszkód – dzieci w trakcie zabawy pokonywały tor przeszkód.

·         „Zabawa pożar, wichura, powódź” – dzieci biegają po sali, na hasło pożar – kucają i chowają się przed ogniem, na hasło wichura – łapią się za ręce, na hasło powódź – schodzą z dywanu, by uniknąć zalania wodą.

7. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa:

·         Zwrócenie uwagi na łatwość, z jaką rozprzestrzenia się ogień;

·         Przypomnienie, o tym, że tylko dorośli mogą zbliżać się do ognia;

·         Przypomnienie zagrożeń, jakie może spowodować ogień;

·         Przypomnienie o niebezpieczeństwie pożaru w lesie, na polu, na łące;

·         Przypomnienie numerów alarmowych związanych ze strażą pożarną;

·         Przypomnienie, co to znaczy „pojazd uprzywilejowany”;

8. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne:

·         Rozpoznawanie odgłosów – wóz strażacki, płonący ogień, woda

·         Zabawa w strażaków – naśladowanie syreny wozu strażackiego i-o, i-o, oraz odgłosu gaśnicy: szszszsz…

·         Ćwiczenia oddechowe – zdmuchiwanie płomienia świeczki

Opracowała: Katarzyna Kunicka-Leśniara

Cztery żywioły – inspiracje na Dzień Ognia

4 żywioły – Koło fortuny – gra

Legendy świata: Grecja – Prometeusz

Prometeusz był synem tytana Japeta i morskiej nimfy Klymene. Jego imię onzacza „patrzący do przodu” i rzeczywiście, Prometeusz był przewidujący i rozważny. Nie cieszył się jednak sympatią bogów, gdyż zawsze bardziej skory był do pomocy ludziom. 

Pewnego dnia wybrano Prometeusza do podziału ofiarnego zwierzęcia, zaś Zeus miał zdecydować, co ludzie będą składali bogom w ofierze – mięso czy kości. Tytan stwierdził, że skoro ludzie zajmują się chowem bydła, to im należą się smaczniejsze kąski. Rozdzielił więc zwierzę, po jednej stronie układając mięso i nakrywając je skórą wraz z żołądkiem. Po drugiej stronie położył kości i pokrył je grubą warstwą tłuszczu. Zeus zwabiony ilością tłuszczu, wybrał gorszą część zwierzęcia. Odtąd ludzie palili na ołtarzach kości, a mięso jedli sami. Rozgniewało to strasznie władcę Olimpu.

Zeus szybko znalazł okazję do dania nauczki ludziom i tytanowi. Postanowił, że żaden człowiek nie może używać ognia. Śmiertelnicy nie mogli się ogrzewać, wykuwać metalu, ani przygotowywać na nim mięsa. 

Prometeusz nie dał za wygraną i potajemnie wspiął się na Olimp, a potem wykradł bogom ogień. Podobno pomogła mu w tym Atena, ale nigdy się do tego nie przyznała. Tytan przemierzył wszystkie krainy, wstępując do każdego domostwa. Wkrótce na ziemi zapłonęło tak wiele ognisk, że bogowie nie byli w stanie ich ugasić.

Wściekły Gromowładny rozkazał przykuć Prometeusza do góry Kaukaz. Każdego dnia do tytana przylatywał wielki sęp i wydziobywał mu wątrobę, która każdej nocy odrastała. Prometeusz przez lata cierpiał katusze, krwawiąc w spiekocie dnia i marznąc nocami. Wreszcie odnalazł go i uwolnił Herakles, wykonując jedną ze swych dwunastu prac. 

Od tamtej pory Prometeusz stał się symbolem poświęcenia dla ludzkości. 

autor: Dominika Strzelecka

źródło: bajkowyzakatek.eu

Scenariusze Prometeusz pdf kl. 6-7

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy
Reklamy

Reklamy

Jedna odpowiedź do „Scenariusze zajęć na Święto Ognia”

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: