Reklamy
Reklamy
Reklamy

Rozwijanie inteligencji praktycznej – scenariusze zajęć dla młodzieży

W koncepcji edukacji dla mądrości inteligencja praktyczna jest niezbędna do rozwiązywania problemów życia codziennego w rodzinie, pracy czy w kontaktach interpersonalnych. Jest ona podstawą dokonywania trafnych wyborów dotyczących rozwiązania problemów (z uwzględnieniem dobra jednostki i ogółu), a także gotowości do:

  • podejmowania prób rozwiązania problemów istotnych
    z punktu widzenia jednostki czy społeczeństwa;
  • wprowadzania do swojego życia/działania „nauk” pochodzących z różnych źródeł;
  • wyciągania z informacji praktycznie użytecznych wniosków;
  • podejmowania trudnych decyzji na poziomie indywidualnym i społecznym.

Poprzedni:

Zadanie 8
„Moje mocne i słabe strony”

– aktualizowanie świadomości na temat własnych mocnych i słabych stron, rozwijanie refleksyjności oraz umiejętności planowania własnego rozwoju (może być realizowane na każdym przedmiocie, jeśli analizę wiedzy, umiejętności i sprawności uczniowie ograniczą do zakresu treści przedmiotowych). Każdy uczeń analizuje własne umiejętności, zdolności i kompetencje lub ich niedostatek, zapisuje je (np. w tabeli poniżej).

Moje mocne i słabe strony

Moje mocne strony/umiejętności/zdolnościJak je wykorzystać?Moje słabe strony/umiejętności/zdolnościJak je rozwinąć?

Po wyłonieniu mocnych i słabych stron uczniowie proponują sposoby wykorzystania swoich umiejętności i zdolności. Zastanawiają się także nad możliwościami i działaniami pozwalającymi na wzmocnienie oraz rozwinięcie zdolności i umiejętności, które są na niskim poziomie. Następnie w zespołach projektują wygląd i organizację Tablicy wzajemnego wsparcia, gdzie będą wywieszone informacje na temat osób, do których można się zwrócić o pomoc przy problemach z określonych przedmiotów czy przy określonych zadaniach. Nauczyciel wspiera uczniów przy ustalaniu zasad wzajemnego tutoringu.

Zadanie 9
„Nie wystarczy dużo wiedzieć, by być mądrym”

– rozwijanie płynności skojarzeniowej oraz zdolności do autorefleksji i modyfikowania własnego zachowania zgodnie z projektem, np. w ramach przedmiotu filozofia.
Uczniowie podzieleni są na 4-osobowe zespoły zadaniowe: połowa zespołów wyłania i zapisuje zachowania wskazujące na mądrość myślenia i działania jednostki, a druga – na głupotę w zachowaniu ludzi z otoczenia. Następnie wyniki pracy zespołów są prezentowane pozostałym – zespoły pracujące nad jednym problemem wzajemnie uzupełniają swoje wypowiedzi. Po prezentacji wyników rozważań w zespołach uczniowie zastanawiają się wspólnie nad przyczynami niemądrego zachowania ludzi w otoczeniu i proponują usuwanie tych przyczyn. Podczas dyskusji na ten temat mogą wskazywać przykłady z mediów, Internetu lub literatury albo z konkretnej lektury, jaka podlega aktualnie analizie.
Każdy z uczniów może także napisać rozprawkę lub esej na te- mat mądrości lub głupoty w otoczeniu, uzasadnić potrzebę mądrości w otaczającej rzeczywistości lub dokonać autorefleksji na temat: W czym jestem podobny do mądrego człowieka?

Zadanie 10
,,Giełda porad dla…”

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy
Reklamy
Reklama

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: